Socialudvalget

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne.