Socialudvalgets opgaver

Medlemmerne af Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende børn, unge og voksne.

Det er opgaver, der blandt andet vedrører:

  • forebyggende sociale foranstaltninger inden for udvalgets område, 
  • økonomisk hjælp i særlige situationer og til særlige persongrupper, 
  • døgnanbringelser af børn og unge, 
  • personer med handicap, undtagen specialinstitutioner, herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, klubber og fritidstilbud for 18-25-årige med handicap samt 7 undervisningstilbud, 
  • psykisk syge, herunder psykiatriske plejehjem og andre botilbud, 
  • den sociale indsats på det samlede misbrugsområde, herunder udlevering af sprøjter, kanyler mv., samt alkoholindsatsen, herunder E-huset i De Gamles By m.v., 
  • boligsocialt arbejde og boliganvisning til boliger efter sociale kriterier, 
  • kommunens institutioner og private og andre institutioner inden for udvalgets område, som kommunen har indgået overenskomst eller aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, 
  • samarbejds- og kontraktforhold med Region Hovedstaden på psykiatriområdet, herunder indgåelse af sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser og kommunal medfinansiering af regional psykiatribehandling. 

Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune

Du kan læse mere om udvalgets ansvarsområder i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt.

Kontakt

Socialudvalgets sekretariat

Rådhuspladsen 1

Rådhuset

1550 København V