Socialudvalgets mødeplan

Socialudvalget afholder udvalgsmøder på Københavns Rådhus - se udvalgets mødeplan.

Alle Socialudvalgets møder afholdes i udvalgsværelset på Københavns Rådhus, stuen, værelse 8, hvor intet andet er angivet.

Socialudvalgets mødeplan 2024

Uge 

Mødedag 

Dato 

Mødetidspunkt 

3 Onsdag

17. januar

Ordinært møde

16.30-20.00
5 Fredag-lørdag 

2-3. februar

Budgetseminar og ordinært møde*

1. behandling af budget

9.00-12.00
(over to dage)
8 Onsdag

21. februar

Fællesmøde med HovedMED*

Fællesmøde med forvaltningens råd og brugerorganisationer*

16.00-17.00

17.30-19.30

9 Onsdag

28. februar

Ordinært møde

16.30-20.00
11 Onsdag

13. marts

Ordinært møde

16:30-20:00
17 Onsdag

24. april

Ordinært møde

2. behandling af budget

16.30-20.00
20 Onsdag

15. maj

Ordinært møde

8.30-12:00
23 Onsdag

29.maj

Ordinært møde

8:30-12:00
25 Onsdag

19. juni

Ordinært møde

Sommerafslutning

16.30-20.00
33 Onsdag 14. august
Ordinært møde
16.30-20.00
34 Fredag

23. august

Budgetseminar og ordinært møde*

08.30-18:30
38 Onsdag

18. september

Ordinært møde

Fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget

08.00-11.30

11.45-12.45

41 Onsdag 9. oktober (ordinært møde) 16.30-20.00
41 Torsdag

10. oktober

Fællesmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

16:00-17.00
46 Onsdag

13. november

Ordinært møde

16.30-20.00
46 Torsdag

14. november

Fællesmøde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

16.00-17.00

 

49 Onsdag 

4. december

Ordinært møde

Juleafslutning

16.30-20.00

Øvrige ikke obligatoriske møder med relevans for Socialudvalget

12 Torsdag-fredag

21-22. marts

KL’s kommunalpolitiske topmøde 2024

Heldagsarrangement
20 Torsdag-fredag

16.-17. maj 2024

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Heldagsarrangement

 

*Der tages forbehold for ændringer, da budgetprocessen ikke er endelig.

**Mødetidspunktet kende sikke endnu.

Dagsordener og referater, Socialudvalgets møder

Kontakt Socialudvalgets sekretariat

Udvalgssekretariatet

Socialforvaltningen