Om særlige udvalg

Der er nedsat en række udvalg, som varetager særlige opgaver og fungerer som rådgivende eller forberedende udvalg for Borgerrepræsentationen og de politiske udvalg.

De særlige '§17, stk. 4-udvalg'

I lov om kommunernes styrelse giver §17, stk. 4 Borgerrepræsentationen mulighed for at nedsætte nogle særlige udvalg, der varetager særlige opgaver og fungerer som rådgivende eller forberedende udvalg for Borgerrepræsentationen og de politiske udvalg. Disse særlige udvalg kaldes derfor '§17, stk. 4-udvalg'.

Borgerrepræsentationen beslutter sammensætningen i disse særlige udvalg og fastlægger de nærmere regler for arbejdet i udvalgene.

De særlige '§17, stk. 4-udvalg' er: 

Andre særlige udvalg og nævn

'Folkeoplysningsloven' giver Borgerrepræsentationen mulighed for at nedsætte:

Det følger af 'Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område', at kommunen skal nedsætte et:

'Restaurationsloven' giver Borgerrepræsentationen mulighed for at nedsætte:

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V