Modtagelsesudvalget

Modtagelsesudvalget er et politisk § 17, stk. 4-udvalg, der behandler ansøgninger om lokaleudlån af Rådhushallen og Festsalen.

Udvalgets sekretariat betjenes af Protokolenheden i Borgerrepræsentationens Sekretariat, Økonomiforvaltningen.

Medlemmer

Medlemmerne af udvalget er overborgmesteren, borgmesteren for Kultur- og Fritidsforvaltningen samt første og anden næstforperson i Borgerrepræsentationen.

Håndtering af ansøgninger om udlån af Rådhushallen og Festsalen

Det er Protokolenheden i Borgerrepræsentationens Sekretariat, der varetager opgaven med behandling af ansøgninger om officielle modtagelser, jubilæer, pressemøder, lokale foreningers mulighed for brug af lokaler samt udlån til kulturelle og andre ikke kommercielle formål. Det er endvidere Protokolenheden, der forelægger ansøgninger om lokaleudlån af Rådhushallen og Festsalen for Modtagelsesudvalget, i de tilfælde hvor det anbefales, at ansøgningen imødekommes.

Protokolenheden inddrager i fornødent omfang relevante forvaltninger i vurderingen af, om der ved det pågældende arrangement varetages et sagligt, kommunalt formål, således at kommunen kan yde direkte eller indirekte støtte til arrangementet.

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V