Rådet for Visuel Kunst

Rådet for Visuel Kunst har til opgave at støtte billedkunstneriske projekter af høj kvalitet og at indkøbe kunst til kommunen.
John Kørner: Grenen

Rådet råder årligt over ca. 1.9 mio. kr.; heraf bruges ca. 1.100.000 kr. til ansøgninger. Godt 800.000 kr. bruges til kunstindkøb. Den indkøbte kunst udsmykker Københavns Kommunes institutioner og kontorer.

Ud over at støtte kunstprojekter og at indkøbe kunst har Rådet til opgave at fungere som kunstfaglig rådgiver for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det kan f.eks. være i forbindelse med ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til større kunstprojekter. Rådet er ligeledes høringspart i sager fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der vedrører skulpturer og monumenter i det offentlige rum.

Rådet forholder sig løbende til indsatsområderne i strategien for visuel kunst, som blev vedtaget i 2018. I den forbindelse har Rådet været optaget af kunst i det offentlige rum, ligestilling, honorering af kunstneres arbejde, det kunstneriske vækstlag, unge kunstneres arbejdsmuligheder i København – herunder etablering af atelierpladser.

Rådet består af otte medlemmer. De tre er udpeget som medlemmer af Borgerrepræsentationen, mens fem er udpeget som kunstnerisk sagkyndige efter indstilling fra faglige organisationer. Rådet holder ca. fire møder årligt og køber kunst ca. fire gange om året. Kunst & Historie i Kultur- og Fritidsforvaltningen er sekretariat for Rådet for Visuel Kunst og varetager også kommunens kunstsamling.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har udpeget følgende medlemmer for perioden 2022-25:

Medlemmer

 • Michala Paludan, billedkunstner, forperson for Rådet (indstillet af UKK - Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere) 
 • Hannibal Andersen, billedkunstner, næstforperson for Rådet (indstillet af Billedkunstnernes Forbund, BKF)
 • Tine Blicher-Moritz, enhedsleder Museum Sønderjylland (indstillet af Organisationen Danske Museer, ODM)
 • Rhea Dall, direktør for O-Overgaden (udpeget af Foreningen af Kunsthaller i Danmark, FKD)
 • Karin Lorentzen, billedkunstner (indstillet som medlem af Akademiraadet)
 • Lars Weiss (A), medlem af Borgerrepræsentationen
 • Maria Sofie Petersen (Ø), medlem af Borgerrepræsentationen
 • Mathilde Kastbjerg (C), medlem af Borgerrepræsentationen

Kunst i det offentlige rum

Vis alle

Høringspart om opstilling af værker og monumenter i det offentlige rum

I sin faglige vurdering af monumenter og kunst i det offentlige rum lægger Rådet for Visuel Kunst vægt på særligt følgende kriterier:

 • Kunstnerisk kvalitet: nye værker i det offentlige rum skal være tidssvarende og kendetegnet ved et højt kunstfagligt niveau. 
 • Relevans: værket skal opleves som relevant i samtiden.
 • Nutidigt: værket gør brug af et nutidigt greb ift. genren f.eks. ved brugen af materialer eller emnevalg.
 • Placering: værket skaber dialog og værdi i nærmiljøet.

Proceduren vedr. opstilling af værker og monumenter i det offentlige rum i Københavns Kommune

 1. Forslag om opsætning af et monument/værk i det offentlige rum stiles til Teknik- og Miljøforvaltningen. De indkomne forslag behandles i en årlig indstilling
 2. Forslagene sendes i høringsrunde i Rådet for Visuel Kunst og i de lokaludvalg, hvis bydele monumenterne/værkerne ønskes opstillet i. Rådet for Visuel Kunst udtaler sig om værkets kunstneriske værdi og dets æstetiske udtryk i forhold til omgivelserne. Lokaludvalgene forholder sig til, hvor i byrummet monumentet med fordel kan placeres
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen foretager en samlet vurdering af de indkomne forslag, og sender en begrundet prioritering til Teknik- og Miljøudvalget
 4. De indstillinger der godkendes af Teknik- og Miljøudvalget sendes til Borgerrepræsentationen til endelig vedtagelse af, hvilke monumenter der kan modtages og opstilles i det københavnske byrum.                 

Forslagsstiller er ansvarlig for at finde den nødvendige finansiering til alle udgifter i forbindelse med opstilling af monumentet, herunder fremstilling, honorering af kunstner samt udgifter til støbning af fundament, antigraffitibehandling og transport.

Kontakt

Rådet for Visuel Kunst