Søg

Rådet for Visuel Kunst

Københavns Kommune støtter billedkunsten gennem Rådet for Visuel Kunst.

Københavns Kommunes Billedkunstudvalg er fra 2019 ændret til Rådet for Visuel Kunst, der har et bredere kommissorium end billedkunstudvalget – men støtten til billedkunstprojekter foregår som hidtil.

Rådet for Visuel Kunst støtter billedkunstneriske projekter af høj kvalitet og køber kunst. Den indkøbte billedkunst bliver hængt op på kommunale institutioner og kontorer.

Nyt udvalg er godkendt af Borgerrepræsentationen i 2018 og fungerer i en fireårig periode. Rådet består af 8 medlemmer, hvoraf tre er politisk udpeget og fem er kunstnerisk sagkyndige. Rådet holder ca. 4 møder årligt og køber kunst ca. 4 gange om året.

Medlemmer

 • Gyda Heding (Borgerrepræsentationen, Enhedslisten)
 • Kassandra Behrndt-Eriksen (Borgerrepræsentationen, løsgænger) Næstformand for Rådet for Visuel Kunst
 • Niko Grünfeld (Borgerrepræsentationen, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti)
 • Mette Sandhoff Mansa, Museumsleder Kastrupgaardsamlingen (Danske Museer, ODM)
 • Hannah Toticki Anbert, Billedkunstner (Billedkunstnernes Forbund, BKF) Formand for Rådet for Visuel Kunst
 • Michael Thouber, Direktør Kunsthal Charlottenborg (Foreningen af Kunsthaller)
 • Torben Ribe , Billedkunstner (Akademiraadet)
 • Michala Paludan, Billedkunstner (UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere)

Kunst i det offentlige rum

Høringspart - kunst i det offentlige rum

I sin faglige vurdering af monumenter og kunst i det offentlige rum lægger Rådet for Visuel Kunst vægt på særligt følgende kriterier:

 • Kunstnerisk kvalitet: nye værker i det offentlige rum skal være tidssvarende og kendetegnet ved et højt kunstfagligt niveau. 
 • Relevans: værket skal opleves som relevant i samtiden.
 • Nutidigt: værket gør brug af et nutidigt greb ift. genren f.eks. ved brugen af materialer eller emnevalg.
 • Placering: værket skaber dialog og værdi i nærmiljøet.
Proceduren vedr. opstilling af værker og monumenter i det offentlige rum i Københavns Kommune
 1. Forslag om opsætning af et monument/værk i det offentlige rum stilles til Teknik- og Miljøforvaltningen. De indkomne forslag behandles i en årlig indstilling.
 2. Forslagene sendes i høringsrunde i Rådet for Visuel Kunst og i de lokaludvalg, hvis bydele monumenterne/værkerne ønskes opstillet i. Rådet for Visuel Kunst udtaler sig om værkets kunstneriske værdi og dets æstetiske udtryk i forhold til omgivelserne. Lokaludvalgene forholder sig til, hvor i byrummet monumentet med fordel kan placeres.
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen foretager en samlet vurdering af de indkomne forslag, og sender en begrundet prioritering til Teknik- og Miljøudvalget.
 4. De indstillinger der godkendes af Teknik- og Miljøudvalget sendes til Borgerrepræsentationen til endelig vedtagelse af, hvilke monumenter der kan modtages og opstilles i det københavnske byrum.                 

Forslagsstiller er ansvarlig for at finde den nødvendige finansiering til alle udgifter i forbindelse med opstilling af monumentet, herunder fremstilling, honorering af kunstner samt udgifter til støbning af fundament, antigraffitibehandling og transport.

Kontakt

Rådet for Visuel Kunst