Søg

Københavns Nattelivsudvalg

Nattelivsudvalgets formål er at fungere som rådgivende og forberedende udvalg for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at kvalificere beslutningerne på restaurations- og nattelivsområdet.

Udvalget har derudover til opgave at arbejde med forslag og konkrete indsatser til begrænsning af gener fra nattelivet. Det inkluderer blandt andet opgaver med undersøgelse og dokumentation, iværksættelse af lokale indsatsgrupper samt uddeling af midler fra Nattelivspuljen.

Nattelivsudvalgets medlemmer

Københavns Nattelivsudvalg består af i alt 15 medlemmer. Fire medlemmer har sæde i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. De resterende 11 medlemmer repræsenterer forskellige aktørgrupper i Københavns natteliv.

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard er forperson for Københavns Nattelivsudvalg.

Politiske medlemmer

 • Mia Nyegaard, B 
 • Lea Friedberg, A
 • Mikkel Skovgaard, Ø
 • Astrid Aller, F

Fagudpegede medlemmer

 • Anna Gunvor Hyttel (unge/nattelivsgæster)
 • Sofus Pilehave (unge/nattelivsgæster)
 • Malika Henriques (kulturlivet)
 • Alexander Rastén Rydberg (kulturlivet)
 • Rikke Skov Bonde (politiet)
 • Saoirse Eriksen (detailhandlen)
 • Lars Børsting (erhvervet)
 • Martin Gyldstrand (erhvervet)
 • Bent Lohmann (lokaludvalg)
 • Søren Rud (beboere)
 • Marie-Louise Andreassen (beboere)

Mødeplan for 2023

 • Første ordinære møde i Nattelivsudvalget afholdes tirsdag den 7. februar 2023
 • Andet ordinære møde i Nattelivsudvalget afholdes onsdag den 7. juni 2023
 • Tredje ordinære møde i Nattelivsudvalget afholdes onsdag den 27. september
 • Fjerde ordinære møde i Nattelivsudvalget afholdes tirsdag den 28. november 2023

Kontakt udvalget

Nattelivsudvalgets Sekretariat

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Nyropsgade 3

1602 København V