Bedre københavnerdialog

I Københavns Kommune arbejder vi løbende med at blive endnu bedre til dialogen med københavnerne om driften og udviklingen af vores fælles by. Her kan du læse mere om hvordan.

 

Hvordan arbejder vi med dialog og inddragelse?

I Københavns Kommune har vi 7 fagudvalg og forvaltninger, som via forskellige metoder og kanaler er i dialog og samarbejde med københavnerne om hver deres fagområde. Vi har et fælles formål og fem principper for, hvordan vi arbejder med dialog og inddragelse af københavnere, som du kan læse mere om nedenfor.

Du kan også læse mere om de muligheder, du har for at orientere dig i og give input til vores arbejde - eller hvordan du selv kan deltage og gøre en forskel for byen på 

Få indflydelse”.

Formål og 5 principper for københavnerdialog

I Københavns Kommune navigerer vi efter vores formål og fem principper i dialogen med københavnerne om udviklingen og driften af byen. Formålet og principperne skal i samspil understøtte, at kommunen som helhed til stadighed bliver bedre til at tilrettelægge og træffe kvalificerede beslutninger omkring københavnerinddragelse. Så københavnerne oplever en god dialog og ser et formål med at involvere sig i byen sammen med os.

Vores formål lyder: "Københavns Kommune er i dialog og samarbejder med københavnerne om driften og udviklingen af København, fordi det styrker demokratiet, giver fællesskab og skaber målrettede løsninger af høj kvalitet for København og københavnerne".

De fem principperne handler om, at dialog med københavnerne er en kerneopgave for os, og at vi arbejder for, at den skal foregå så tidligt som muligt i et sagsforløb, under tydelige rammer og vilkår for dialogen, på forskellige engagerende måder og med en relevant mangfoldighed af københavnere. Du kan læse vores fem principper via link nedenfor.

Med 'københavner' mener vi, såvel borgere, som brugere, civilsamfundsaktører, organisationer og virksomheder m.fl. af byen. Hvilke københavnere, der kan være relevante at inddrage, afhænger af den enkelte sag og formålet med inddragelsen.

5 principper for københavnerdialog

Vores viden om københavnerinddragelse

I vores arbejde for at blive bedre til dialog og inddragelse af københavnere og i udviklingen af vores formål og principper, har vi spurgt københavnere, eksperter, vores lokaludvalg og forvaltninger. Nedenfor kan du tilgå det materiale, der har gjort os klogere i processen.

Videoer fra Idea Factory og Københavnerkonferencen

På Idea Factory d. 21. november 2018 skabte 123 københavnere og embedsfolk 132 ideer til, hvordan Københavns Kommune bedre kan facilitere københavneridéer, der går på tværs af fagområder. Se video fra dagen nedenfor.

På københavnerkonferencen d. 30. januar 2019 mødtes 200 københavnere, lokaludvalgsmedlemmer, ansatte og medlemmer af Borgerrepræsentationen til drøftelse af to overordnede spørgsmål; hvad er formålene med og de gode metoder til dialog og inddragelse mellem københavnerne og kommunen. Se video fra dagen nedenfor.

Video Url
Video Url

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V