Påvirk dit lokalområde

Ønsker du at høre mere om, hvad der foregår lokalt i netop din bydel?

Ønsker du at vide, hvordan du kan påvirke dit lokalområde eller opsøge samarbejde om at realisere dine ideer? Her kan du få et overblik over, hvad der foregår lokalt i det byområde du bor i, og hvordan du kan engagere dig.

Lokaludvalg

I Københavns Kommune har vi 12 lokaludvalg, der arbejder med lokalpolitik og fungerer som bindeled mellem københavnernes lokale behov og ønsker til byen og politikerne på Rådhuset. Der er valg til lokaludvalg hvert 4. år, hvor du kan stille op, hvis du har mulighed for at repræsentere en forening, brugerbestyrelse m.m. i dit lokaludvalgsområde. 

Du kan tilmelde dig lokaludvalgenes digitale borgerpaneler og derigennem komme med input til din bydels udvikling. Eller henvende dig til lokaludvalgssekretariaterne, hvis du har spørgsmål af lokal karakter eller har brug for hjælp til at finde vej i kommunen.

Områdefornyelser

I flere byområder er der også områdefornyelser, der arbejder i afgrænsede lokale områder i perioder på 5 år af gangen. Der er mulighed for at deltage i områdefornyelsernes styre- og arbejdsgrupper. 

Forældreindflydelse

Du kan som forælder få indflydelse på dit barns hverdag ved f.eks. at indgå i skolebestyrelsen på dit barns skole. Det er skolebestyrelsen, der sætter retning for skolen, og der afholdes løbende dialogmøder mellem skolebestyrelser og politikerne på Rådhuset.

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V