Få indflydelse på udviklingen i din by!

Borgerpanelet giver Københavns Kommune mulighed for få indblik i borgernes meninger om byen. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

Hvad bliver du spurgt om?

Når du tilmelder dig Borgerpanelet, vil vi indledningsvist bede dig om få oplysninger om alder, køn, bydel og uddannelse. Vi vil gerne have disse baggrundsoplysninger for at kunne målrette vores undersøgelser specifikt til dig.

Når du er blevet tilmeldt Borgerpanelet, vil du blive inviteret til at deltage i 5-10 undersøgelser om året. Spørgsmålene kan for eksempel handle om byens grønne områder, trafik og transportmuligheder i dit lokalområde, hvordan du trives i byen, eller om, hvilke ønsker du har til byens øvrige fritidstilbud. Du vil også få mulighed for at give input til borgerhøringer om kommunens politik.

Det er frivilligt at deltage

Din deltagelse i Borgerpanelet er altid frivillig. Det er op til dig, om du vil deltage i hver af de undersøgelser, som du bliver inviteret til gennem Borgerpanelet. Der er intet krav om, at du deltager hver gang.

Er du allerede medlem af et borgerpanel?

Vær opmærksom på, at der også er lokale borgerpaneler i bydelene, som administreres af lokaludvalgene. Det er muligt at være medlem af både dit lokale borgerpanel og Københavns Kommunes Borgerpanel samtidig.

Sådan behandler og opbevarer vi dine oplysninger

De oplysninger, du giver os ved tilmelding og i de efterfølgende undersøgelser, behandler vi fortroligt. Det betyder, at oplysninger om dig som enkeltperson ikke vil blive udleveret eller brugt til andre formål, og at man aldrig vil kunne identificere enkeltpersoner i resultaterne af undersøgelsen, som offentliggøres. 

De oplysninger, som vi gemmer om dig, er din e-mail, fødselsår, køn, bopælsbydel og uddannelse. Vi bruger disse oplysninger til at undersøge, om Borgerpanelets sammensætning passer med den generelle befolkningssammensætning i Københavns Kommune og til at målrette nogle undersøgelser mod bestemte grupper eller områder i København. Du kan læse mere om sikkerhed via linket øverst på siden.

Du kan tilmelde dig her: Københavns Kommunes Borgerpanel

Kontakt

Det Tværgående Analysekontor og Klimaenheden

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Husk at du aldrig må sende følsomme oplysninger som f.eks. personnummer til denne mail