Jakob Næsager, børne- og ungdomsborgmester

Børne- og ungdomsborgmesteren er forperson for Børne- og Ungdomsudvalget.

Det Konservative Folkeparti

Som børne- og ungdomsborgmester er jeg forperson for Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget består af 11 medlemmer, og sammen koordinerer og planlægger vi den samlede indsats for børn og unge mellem 0 og 18 år i Københavns Kommune.

Børne- og Ungdomsudvalgets større opgaveområder er vuggestuer, børnehaver, folkeskoler inklusive specialskoler, fritidsinstitutioner, klubber og specialinstitutioner.

Derudover har udvalget ansvaret for en lang række bydækkende opgaver som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Børne- og Ungdomstandplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om borgmesterens habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Under "Forbrugs- og repræsentationsudgifter" og "Gaver givet" og "Gaver modtaget" kan du kan se en udspecificering af de enkelte poster og læse mere om, hvad de dækker over.

Mere om Jakob Næsager

Læs mere om Jakob Næsager og find pressebilleder på borgmesterens hjemmeside.

Kontakt

Jakob Næsager, børne- og ungdomsborgmester

Jakob Næsager, børne- og ungdomsborgmester

Pressetelefon (modtager ikke sms)

Pressetelefon (modtager ikke sms)

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00