Strategi, mål og pejlemærker

Vores mål er, at alle københavnske børn bliver livsduelige og får de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

Strategi

Med strategien ”Vores børn - Københavns fremtid 2022-2025” har Børne- og Ungdomsudvalget udpeget fem temaer, som de vil styre efter i det politiske arbejde i resten af valgperioden 2022-2025.

Mere om Børne- og Ungdomsudvalgets strategi

Læreplanstemaer for dagtilbud

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for hele deres børnegruppe i henhold til dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

6 læreplanstemaer for dagtilbud

 • Alsidig, personlig udvikling.
 • Social udvikling.
 • Kommunikation og sprog.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Natur, udeliv og science.
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Pejlemærker for skole

Et andet afsæt for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde er vores pejlemærker for pædagogisk kvalitet, som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune. 

Pejlemærker for folkeskolen

 • Faglighed - Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse - Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed - Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes 
 • Trivsel - Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet - Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen 

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00