Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Strategi, mål og pejlemærker

Vores mål er, at alle københavnske børn bliver livsduelige og får de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

Strategi

I 2022 arbejder det nye Børne- og Ungdomsudvalg med at skabe en ny strategi for de kommende fire år. Strategien forventes godkendt omkring sommerferien.

Strategi 2019-2021

I 2019-2021 har vi arbejdet indenfor rammerne af Børne- og Ungdomsudvalgets strategi "Vores børn - fælles ansvar", der udpeger 5 forandringer og 4 veje til forandring.

De 5 forandringer er:

 1. De første 1.000 dage - udsatte børn skal bedre fra start
 2. Flere højkvalitetsdagtilbud - alle børn har ret til et godt dagtilbud
 3. Højere faglighed og trivsel i skolerne - flere elever skal blive dygtigere
 4. Unge i trivsel - flere gode ungefællesskaber
 5. Inkluderende fællesskaber - bedre sammenhæng mellem almen og special

Mere om Børne- og Ungdomsudvalgets strategi

Læreplanstemaer for dagtilbud

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for hele deres børnegruppe i henhold til dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

6 læreplanstemaer for dagtilbud

 • Alsidig, personlig udvikling.
 • Social udvikling.
 • Kommunikation og sprog.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Natur, udeliv og science.
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Pejlemærker for skole

Et andet afsæt for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde er vores pejlemærker for pædagogisk kvalitet, som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune. 

Pejlemærker for folkeskolen

 • Faglighed - Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse - Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed - Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes 
 • Trivsel - Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet - Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen 

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00