Søg

Strategi, mål og pejlemærker

Vores mål er, at alle københavnske børn bliver livsduelige og får de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

Strategi

Med strategien ”Vores børn - Københavns fremtid 2022-2025” har Børne- og Ungdomsudvalget udpeget fem temaer, som de vil styre efter i det politiske arbejde i resten af valgperioden 2022-2025.

  Mere om Børne- og Ungdomsudvalgets strategi

  Læreplanstemaer for dagtilbud

  Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for hele deres børnegruppe i henhold til dagtilbudsloven. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  6 læreplanstemaer for dagtilbud

  • Alsidig, personlig udvikling.
  • Social udvikling.
  • Kommunikation og sprog.
  • Krop, sanser og bevægelse.
  • Natur, udeliv og science.
  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Pejlemærker for skole

  Et andet afsæt for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde er vores pejlemærker for pædagogisk kvalitet, som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune. 

  Pejlemærker for folkeskolen

  • Faglighed - Alle elever skal være dygtigere
  • Ungdomsuddannelse - Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Chancelighed - Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes 
  • Trivsel - Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
  • Tillid og attraktivitet - Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen 

  Kontakt

  Børne- og Ungdomsforvaltningen

  Rådhuspladsen 1

  1550 København V

  Åbningstider

  Mandag

  09:00 - 15:00

  Tirsdag

  09:00 - 15:00

  Onsdag

  09:00 - 15:00

  Torsdag

  09:00 - 15:00

  Fredag

  09:00 - 15:00