Centrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

De centrale enheder i BUF består af Fagligt Center, Administrativt Ressourcecenter samt Center for Politik og HR, herunder MED.

Fagligt Center

Fagligt Center har ansvar for, at skoler, institutioner og familier modtager faglig support af høj kvalitet. Centeret varetager support-, drifts- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med områdeforvaltning, skoler, institutioner og familier med udgangspunkt i deres behov. Fagligt Center har den overordnet ledelse og styring af bydækkende enheder som Ungdommens Uddannelsesvejledning, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Børnecenter København, Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelsescenter UiU og Center for Specialundervisning for Voksne, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling og den regionale enhed Skoletjenesten.

Centerchefer: Birgitte Lund Flansmose, Inger Suppli og Christina Haahr Bach.

Administrativt Ressourcecenter

Administrativt Ressourcecenter har ansvar for, at skoler, institutioner og familier modtager administrativ support af høj kvalitet. Centeret varetager opgaver på tværs af økonomi, udbud og indkøb, kapacitet, ressourcestyring, ledelsesinformation og digitalisering. Administrativt Ressourcecenter har et stærkt samarbejde med Københavns Ejendomme og Koncernservice. Centret står samtidig for den overordnede ledelse og styring af Dagplejen, Pladsanvisningen, Forældrebetaling, Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset.

Centerchefer: Emil Brødsgaard (Kapacitet) og Martin Brun Jensen (Økonomi - budget og regnskab), Katrine Jørgensen (Administrative Fællesskaber og Digitalisering). 

Center for Politik og HR

Center for Politik og HR har ansvar for betjening af Børne- og Ungdomsudvalget, borgmesteren, direktionen og den samlede ledelsesstreng samt for brobygning til den resterende forvaltning. Det omfatter solide beslutningsoplæg og -processer, kommunikation og presse, samt klare rammer for sikker og ensartet drift. Centeret sikrer overblik over den politiske sagsportefølje, interessentvaretagelse og årshjul for faste politiske sager, inkl. budgetprocessen, effektiviseringsprogram m.m.; koordinerer politiske initiativer og programmer, samt taskforce indsatser i form af konkret støtte til skoler og institutioner i særlige vanskeligheder. Center for Politik og HR har desuden ansvar for opgaver i relation til arbejdsmiljø og MED-arbejdet (medindflydelse, medbestemmelse og medansvar), herunder betjening af HovedMED.

Kontorchefer: Sti Andreas Garde (Ressourcer), Mette Seneca Kløve (Fagligt indhold og kvalitet) og Nina Hemmersam (HR) og Ellen Marie Vestager Riis (sekretariatschef i Ledelsessekretariatet).

Kontakt de centrale enheder

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Administrativt Ressourcecenter i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Administrativt Ressourcecenter i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Ledelsessekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Ledelsessekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Policy i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Policy i Børne- og Ungdomsforvaltningen

HR i Børne- og Ungdomsforvaltningen

HR i Børne- og Ungdomsforvaltningen

MED-sekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

MED-sekretariatet i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Gyldenløvesgade 15

1502 København V

Den centrale klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Den centrale klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Den centrale klageenhed skal sikre, at du som borger kan få et andet blik på en konkret klagesag på skole- og dagtilbudsområdet.

Læs om den centrale klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen og se kontaktinformation her