Du er her

Fritidsinstitution

Her kan du læse om regler for fritidsinstitutioner

Alle skoler har kun én fritidsinstitution tilknyttet. Institutionen kan dog godt have til huse på flere matrikler tæt på skolen.

Du kan tilmelde dit barn til fritidsinstitution samtidig med, at du indskriver dit barn til skole. Ved senere skolestart eller ved skoleskift skal du kontakte Pladsanvisningen.

Pasningsgaranti

I Københavns Kommune er der pladsgaranti på fritidsinstitutioner. Det betyder, at vi kan tilbyde alle børn i børnehaveklasse og 1. -3. klasse en plads på en fritidsinstitution, der er tilknyttet den skole, hvor barnet skal starte. Når du har søgt om plads i en fritidsinstitution sender Pladsanvisningen et tilbud om plads til dit barn i perioden april - juni måned.

Fordeling af børn i fritidsinstitutionen

Fritidsinstitutionen vil ofte have til huse på flere matrikler lige omkring skolen. Det er den enkelte fritidsinstitution, som fordeler børnene i de forskellige huse.

Overflytning

Det er muligt at flytte fra én fritidsinstitution til en anden. Hvis du ønsker dit barn skal skifte fritidsinstitution tilhørende en anden skole end den dit barn går på, skal du kontakte Pladsanvisningen.

Fritidsinstitution til privatskolebørn

Hvis dit barn skal gå i privatskole, og du ønsker at barnet får en plads i en kommunal fritidsinstitution, skal du henvende dig til Pladsanvisningen for at blive skrevet op.

Hvis dit barn ikke taler dansk

Hvis du ønsker en plads til dit barn i en fritidsinstitution skal du kontakte Pladsanvisningen. 

Pris

Det koster 962 kr. om måneden at gå i fritidsinstitution eller SFO. Det er mulighed for fripladstilskud og der gives søskenderabat.

Regulering af forældrebetalingstakst for fritidsinstitutioner og specialfritidsinstitutioner pr. 1. september 2019
Takstreguleringen vil ske pr. 1. september under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af taksterne (forventeligt i juni måned). Taksterne reguleres fra 962 kr. til 1.005 kr.

Den vedtagne justering af folkeskolen betyder, at skoledagen for 0.-3. klasse afkortes med 90 timer fra skoleåret 2019/20. Det medfører en tilsvarende øget åbningstid i fritidsinstitutionerne og specialfritidsinstitutionerne (fritidshjem og KKFO), og på denne baggrund reguleres forældrebetalingstaksten. Med reguleringen vil forældrenes egenbetaling udgøre samme andel af de samlede omkostninger før og efter justeringen af folkeskolen.

In English:

Regulation of parental payment rates for after school centres and special after school centres from September 1, 2019

The regulation of parental payment rates will be effective from September 1, subject to the Copenhagen city council’s (Borgerrepræsentationens) approval of the rates (expected in June 2019). The rates will be adjusted from DKK 962 to DKK 1,005.

The regulation of parental payment rates is due to changes to the primary school system where the school day for children in classes 0-3 (aged 6 to 9) will be shortened by 90 hours from the school year 2019/20. This leads to extended opening hours in all after-school centres. With this regulation, the parents' payment will constitute the same proportion of the total costs before and after changes to the primary school system.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.