Feriepasning i dagtilbud 0-11 år

I ferieperioder vil dit barn kunne opleve at blive passet sammen med børn fra andre institutioner.

Pasning i ferieperioder kan foregå i barnets egen institution eller i en nærliggende institution og er fastlagt til ugerne 28, 29 og 30 for de institutioner, som vælger at have feriepasning. Uanset om dit barn bliver passet i sin egen institution, eller skal afleveres et andet sted, vil der i udgangspunktet være en voksen med fra dit barns institution.

Dit barns institution har brug for at vide i god tid, hvornår dit barn holder ferie. Du vil få nærmere besked om, hvordan ferien skal meldes ind og deadline af institutionens ledelse. De fleste steder foregår det i perioden februar til april.

Spørgsmål og svar om feriepasning

Vis alle

Må institutionerne selv planlægge hvilke uger, der skal være feriepasning i sommerferien?

Nej. Når der afholdes feriepasning i sommerferien, skal feriepasningen foregå i ugerne 28, 29 og 30. Der er ikke pligt til at holde 3 ugers feriepasning, men institutionernes økonomi er beregnet ud fra 3 ugers feriepasning. 

En institution kan vælge at afholde færre eller flere ugers feriepasning, hvis ledelsen er enige om det og forældrebestyrelsen er blevet inddraget i beslutningen.

Hvis en institution ønsker at holde mere end tre ugers feriepasning i sommerferien, skal de resterende uger ligge enten umiddelbart før eller efter, så det bliver sammenhængende uger.

Hvis en institution ønsker at holde mindre end tre ugers feriepasning, skal det ske indenfor de tre faste uger.

Kan der være feriepasning i andre ferieperioder end sommerferien?

Ja – der kan tilrettelægges feriepasning i alle ferieperioder, hvor det passer ind i klyngen (kommunale institutioner) eller netværket (selvejende institutioner).

Hvem beslutter, hvordan feriepasning kommer til at se ud i mit barns institution?

Det er de enkelte klynger (kommunale institutioner) og netværk (selvejende institutioner), som beslutter, hvordan de ønsker at organisere feriepasning sammen, og hvilke institutioner der holder åbent og lukket hvornår. Ledelsen inddrager også forældrebestyrelsen i beslutningen.

Forældre kan hjælpe til en vellykket planlægning ved at fortælle i god tid, hvornår barnet holder ferie.

Hvordan er økonomien for feriepasning regnet ud?

Med feriepasning samler vi kræfterne, så det bedre passer til antallet af børn, når mange børn er væk på ferie. Ved at samle personale og børn på færre matrikler, kan institutionerne samlet set spare penge på både rengøring og især løn til pædagogisk personale i ydertimerne af institutionernes åbningstid.

Det er uforholdsmæssigt dyrt at have alle institutioner åbne i ydertimerne i alle dage i hele sommerferien, da der ofte kun er meget få børn, og fordi der på hver institution skal være voksne til stede til at dække ind for hinanden og åbne og lukke hver enkelt institution.

Uden feriepasning vil der være færre børn per voksen i ydertimerne, end der er til hverdag. Derfor kan vi uden at forringe den normale normering spare penge, når vi samler pasningen på færre institutioner i ferieperioden.

Har feriepasning nogen betydning for prisen for pasning?

Nej - betalingen er uændret. Ved feriepasning foregår der pasning i dit barns institution eller i en institution i klyngen eller netværket med de aktiviteter, der er normale i ferieperioder og det har ikke nogen betydning for prisen på pasningen.

Mit barn skal starte i ny institution henover sommeren – hvad med vores indkøring?

Det er ledelsens vurdering med inddragelse af forældrebestyrelsen i den enkelte institution, hvordan feriepasningen bedst organiseres, så den tager hensyn til børnegruppens behov, herunder alder og indkøring af nye børn.

Mit barn har en basisplads - gælder feriepasning også for os?

Basispladserne er ikke regnet med i feriepasningen, men det er i udgangspunktet op til ledelsen med inddragelse af forældrebestyrelsen, at beslutte om børnene i basispladser, kan være en del af feriepasningen eller ej.

Der skal tages hensyn til, hvilken gruppe af basisbørn man har, og om de har ressourcer til at deltage i feriepasningen.

Hvis det er blevet vurderet, at basispladsbørnene kan klare feriepasning, anbefales det, at deres institution bliver modtager-institution – dvs. en af de institutioner, der er åbne.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen