Få indflydelse

Her kan du blive hørt, læse om kommunens annonceringer eller melde dig ind i borgerpanelet. Du kan også finde info om, hvordan du kan kontakte dine politikere, følge med i hvad der sker i kommunen eller være med til at påvirke dit lokalområde og skabe din by.
Få indflydelse

Bedre københavnerdialog

Københavns Kommune vil gerne blive endnu bedre til dialogen med københavnerne – læs mere om vores indsats her.

Kontakt dine politikere

Borgerrepræsentationen er Københavns øverste politiske myndighed. Der sidder 55 politikere, heraf 7 borgmestre.

Påvirk dit lokalområde

Ønsker du at høre mere om, hvad der foregår lokalt i netop din bydel?

Følg med

Se hvordan du, som københavner, kan følge med i hvad der sker i din kommune.

Skab din by

Har du en ide eller lyst til at opstarte et projekt til gavn for København? Der er masser af muligheder for, at vi kan samskabe København.

Borgerpanelet

Få indflydelse på udviklingen i din by!

Bliv Hørt

Her kan du indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringer i kommunen.

Frivillig

Du kan blive del af frivillige fællesskaber i det fri, på kultur- og fritidsområdet og på det sociale område i København.

Giv lyd

Giv lyd og del din viden med Københavns Kommune. Som københavner er du ekspert i byen og vi har brug for din viden om vores allesammens by.