Søg

Sådan søger du alkoholbevilling

Restaurationer i København skal digitalt søge om alkoholbevilling og om at få godkendt nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

politiets hjemmeside kan du få nærmere information om, hvornår der er krav til, at en restauration har en alkoholbevilling.

Det skal du vide inden du søger om alkoholbevilling

 • Uanset om du søger for dig selv eller på vegne af en anden - skal du logge på med din eget NemID. Har du/I ikke et NemID, kan du læse mere på Nemid.nu
 • Det er muligt at afbryde ansøgningen undervejs og fortsætte igen på et senere tidspunkt
 • Har du en bestyrelse, direktion eller bestyrer skal du opgive deres cpr-numre, og de skal have et NemID.

Læs på denne side, hvilke nødvendige dokumenter, du skal have klar, inden du går i gang med ansøgningen.

Søg om forhåndstilsagn

Hvis du ønsker at etablere en restauration på en adresse, hvor der ikke foreligger en gældende alkoholbevilling og/eller nattilladelse til det ønskede koncept/nattilladelse, er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn.

Dermed opnås en tilkendegivelse fra Bevillingsnævnet af, om det vil være muligt at få alkoholbevilling og/eller nattilladelse til den pågældende adresse, før der investeres i lokaler med mere.

Information om alkoholbevilling

Nødvendig dokumentation

Her kan du se, kravene til dokumentation, når du eller din virksomhed enten søger om alkoholbevilling for første gang eller skal forny alkoholbevillingen.

Enkeltmandsvirksomhed og interessentselskab (I/S)

Når du skal forny alkoholbevilling:

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT + fra ægtefælle, hvis særeje
 • Dokumentation for lån
 • Seneste årsregnskab for virksomheden inklusiv oplysning om omsætning
 • Hvis ansøger er under 21 år: Uddannelsesbevis. 

Hvis du søger om alkoholbevilling for første gang:

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT + fra ægtefælle, hvis særeje
 • Dokumentation for lån
 • Lejekontrakt/købekontrakt/forpagtningskontrakt
 • Hvis ansøger er under 21 år: Uddannelsesbevis. 

Selskab (aps, A/S mv.), fond eller forening

Når du skal forny alkoholbevilling:

 • Seneste årsregnskab for virksomheden inklusiv oplysning om omsætning
 • Hvis ansøger er under 21 år: Uddannelsesbevis. 

Hvis du søger om alkoholbevilling for første gang:

 • Lejekontrakt/købekontrakt/forpagtningskontrakt
 • Selskabets vedtægter, evt. med et link til § 16 i restaurationsloven
 • Dokumentation for lån
 • Hvis ansøger er under 21 år: Uddannelsesbevis. 

Godkendelse af bestyrer

Hvis søger om bestyrergodkendelse første gang:

 • Ansættelseskontrakt
 • ​Hvis ansøger er under 21 år: Uddannelsesbevis. 

Bemærk: Søger du om at forny godkendelsen, kan du godt søge om en ny bestyrer. Bestyreren skal også vedlægge ansættelseskontrakt.

 

Ofte stillede spørgsmål med svar til forståelse af stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen

Køb af en restauration i Middelalderbyen, som har en nattilladelse

Jeg er i gang med at købe en restauration i Middelalderbyen, som har en nattilladelse. Jeg ønsker at drive restaurationen videre med samme koncept og nattilladelse. Er der nogen problemer i det?

Hvis du overtager en eksisterende restauration med gældende nattilladelse, som du vil drive med samme koncept og samme nattilladelse, vil der kunne være tale om en overførsel af den eksisterende nattilladelse, og dermed ikke en ny nattilladelse. Ansøgningen vil derfor ikke være berørt af den gældende praksis om stop for nye nattilladelser i Middelalderbyen. Bemærk at der skal ansøges inden udløb af den eksisterende nattilladelse.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og hvis de relevante myndigheder, f.eks. Politiet eller Område for Miljø og Byliv har oplysninger om konkrete problemer, vil det indgå i behandlingen af sagen. Du skal også opfylde lovens øvrige krav til ansøgere.

Leje af et lokale i Middelalderbyen, hvor der ikke tidligere har været nattilladelse

Jeg overvejer at leje et lokale i Middelalderbyen, hvor der ikke tidligere har været nattilladelse. Jeg er ikke interesseret i sen nattilladelse, men bare til kl. 02.00. Kan jeg få det?

Varslet er udtryk for en ny mere restriktiv praksis for tildeling af nattilladelser i Middelalderbyen. Som udgangspunkt meddeles der ikke nye nattilladelser. Det gælder også nattilladelser til kl. 02.00.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret. Der kan således være særlige forhold som gør, at Bevillingsnævnet vælger at fravige den gældende praksis i en given sag.

Hvis du gerne vil have en afklaring på, om du vil kunne få nattilladelse til dit ønske om at drive en restauration på en konkret adresse, kan du søge om en forhåndsgodkendelse. Her vil du hurtigere kunne få et svar på, om Bevillingsnævnet er indstillet på at meddele nattilladelse på trods af praksis.

Overtagelse af restauration, hvor nattilladelsen er udløbet

Jeg har overtaget en restauration, hvor der tidligere har været nattilladelse. Men nattilladelsen er udløbet. Kan jeg få samme nattilladelse, som der har været?

Da nattilladelsen er udløbet, er der pt. ikke nogen gældende nattilladelse på adressen. Så selvom der har været nattilladelse tidligere, vil det blive betragtet som en ansøgning om ny nattilladelse. Som udgangspunkt vil sagen derfor falde ind under den gældende praksis om stop for nye nattilladelser.

Varslet er udtryk for en ny mere restriktiv praksis for tildeling af nattilladelser i Middelalderbyen. Som udgangspunkt meddeles der ikke nye nattilladelser.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og oplysninger om, at der har været nattilladelse før, vil indgå i behandlingen af sagen. Det vil ligeledes kunne få betydning for sagens udfald, om nattilladelsen er udløbet for nyligt i forbindelse med salgsprocessen.

Fornyelse af udløbet nattilladelse, til restauration i Middelalderbyen

Jeg har en restauration i Middelalderbyen. Jeg har lige opdaget, at min nattilladelse udløb for et stykke tid siden, og jeg har ikke søgt om fornyelse, inden den udløb. Kan jeg godt få den fornyet alligevel?

Da nattilladelsen er udløbet, er der pt. ikke nogen gældende nattilladelse på adressen. En bevilling eller tilladelse bortfalder, når gyldighedstiden udløber, uden at fornyelse finder sted.

Så selvom du har haft nattilladelse tidligere, vil du skulle søge om ny nattilladelse og ikke fornyelse. Som udgangspunkt vil sagen derfor falde ind under den gældende praksis om stop for nye nattilladelser.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og at du har haft en nattilladelse før, vil indgå i behandlingen af sagen.

Ansøgninger om udvidelse af eksisterende nattilladelse

Jeg har en restauration i Middelalderbyen med nattilladelse til kl. 03.00 fredag og lørdag. Jeg vil dog gerne have udvidet nattilladelsen til kl. 02.00 mandag-torsdag. Kan jeg det?

Ansøgninger om udvidelse af eksisterende nattilladelse svarer til ansøgninger om ny nattilladelse.

Når der søges om udvidelse af nattilladelsen til at gælde andre ugedage eller andre klokkeslæt, hvor der ikke er nattilladelse i dag, vil udvidelsen repræsenterer en ny nattilladelse i forhold til det eksisterende. Ansøgninger om udvidelse af nattilladelse vil derfor falde ind under den gældende praksis om stop for nye nattilladelser.

Alle sager bliver dog behandlet individuelt og konkret, og oplysninger om restaurationens brug af den eksisterende nattilladelse, vil indgå i behandlingen af sagen.

Vejledning og betingelser

Hjælp til udfyldelse af ansøgninger

Københavns Erhvervshus

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Kontakt

Bevillingsnævnets sekretariat