Udendørsservering og reklameskilte i København

Her kan du søge om tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udendørsservering og reklameskilte
Søg om udendørsservering og reklameskilte

Inden du søger

I København er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udendørsservering i Københavns Kommune og følge vores vilkår.

Læs vores Vilkår for udendørsservering.

Vær særligt opmærksom på, at uden for åbningstid og senest 30 minutter efter udendørsserveringens lukketid skal parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes til fx festligt ophold.

Overtrædelse af vilkår vil kunne medføre indskrænkning i enten areal eller sluttidspunkt for den enkelte udendørsservering.

Vejledende sagsbehandlingstid er op til 4 uger.

Det skal du have klar:

  • CVR-nummer og P-nummer
  • Kontaktmail-adresse 
  • NemID-medarbejdersignatur

Kontakt