Søg

Udeservering og skilte til café eller restaurant

Søg tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udendørsservering og skilte.

Inden du søger om udendørsservering

Du skal lave en tegning, der viser din ønskede udeservering. Tegningen skal være målfast og vise det område, som du gerne vil opstille på. Har du fx parasoller og plantekasser, skal du også indtegne dem. 

Vejledning til tegningen af din udeserveringen

Søg tilladelse til udeservering og reklameskilte

Åbner en dialog.

Det skal du have klar før du søger:

 • CVR-nummer og P-nummer
 • Kontaktmail-adresse 
 • NemID medarbejdersignatur
 • Tegning af din udeservering

Få hjælp til at søge: se videoguide om Erhvervsportalen 

Se videoguiden og få vejledning

Om udeservering

Hvorfor skal jeg søge?

Du skal have en tilladelse for at opstille på offentligt vejareal

Området foran din restaurant eller café er ejet af kommunen. Du skal have en tilladelse til at stille op på vores arealer. Vi skal sikre, at der fx er god fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Vi skal sikre, at din udeservering friholder en god ganglinje til passage for fodgængere. En god ganglinje vil, på mange fortove, ofte være to betonfliser og på større gader ofte tre betonfliser.  

Det er et lovkrav at vi sagsbehandler ansøgninger om midlertidig brug af offentlige arealer som fx udeservering. En tilladelse til udeservering gælder højst for ét kalenderår ad gangen dvs. fra d. 1/1 til den 31/12.  

Det står i din tilladelse, i hvilken periode den gælder.  

Hvordan søger jeg om tilladelse til udendørsservering?

Du skal søge via linket herover

Du skal søge i Erhvervsportalen. Du skal logge ind på Erhvervsportalen med din NemID-medarbejdersignatur.  

CVR og P-nummer skal være aktivt for at du kan søge om udeservering. P-nummeret skal være for den adresse, hvor du søger om udeservering.  

Læs hvad et p-nummer er på virk.dk 

Ansøgning og sagsbehandling foregår i Erhvervsportalen, og alle dine oplysninger og spørgsmål skal du sende til os gennem Erhvervsportalen. Det er også her vi svarer på din sag og eventuelle spørgsmål. 

Genansøgning

Godkendte ansøgninger bliver automatisk genansøgt for næste kalenderår. Du får besked i Erhvervsportalen i løbet af efteråret. Du har her mulighed for at foretage rettelser i din nye ansøgning samt give os besked, hvis du ikke længere ønsker at din ansøgning automatisk genansøges.  

Hvis du ikke melder andet tilbage til os, sagsbehandler vi din sag på ny. 

Torve og pladser

På torve og pladser sker der ikke en automatisk genansøgning. Her skal du hvert år selv aktivt søge om udeservering. 

Hvordan laver jeg en god ansøgning og tegning?

Din tegning skal vise følgende 

 • Hvor din café eller restaurant er placeret 
 • Hvor lang din facade er 
 • Hvor bredt fortovet er i alt - uden kantsten 
 • Hvor lang og bred er din opstilling 
 • Hvor meget plads der er friholdt til fodgængere 
 • Byrumsinventar fx skraldespande, bænke, busstop og lignende 
 • Belægningsskift fx betonfliser og granitsten  
 • Søger du om fx plantekasser, parasoller eller lignende skal de også tegnes ind 

Alt dit inventar skal kunne holdes inden for det ansøgte areal. 

Du skal vedhæfte en tegning, som viser det areal, du søger om. 

På tegningen er det vigtigt, at du viser de aktuelle forhold, og at du har lavet en opmåling af fortovet.  

Få inspiration til at lave en god tegning.

Hvad sker der når jeg har søgt?

Vi begynder at sagsbehandle din ansøgning, så snart vi har mulighed for det. Vi vurderer din ansøgning konkret i forhold til stedet og det du har søgt om.  

Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, kontakter vi dig gennem Erhvervsportalen. 

Vi sagsbehandler udelukkende i Erhvervsportalen, og vi kan ikke sagsbehandle via mail eller telefon. 

Når vi har alle nødvendige oplysninger til sagen, træffer vi en afgørelse. 

Hvis vi kan give dig en tilladelse, vil du få besked gennem Erhvervsportalen.  

Hvis vi ikke kan give dig tilladelse til alt, det du har ansøgt om, vil du få nærmere besked via digital post til din virksomhed. 

Hvor, hvordan og hvornår må jeg opstille?

Hvor

Som udgangspunkt kan du få tilladelse til udeservering foran din café eller restaurants facade.

På torve og pladser kan du eventuelt få tilladelse til udeservering, hvis dine lokaler ligger ud til pladsen, og i det omfang det kan fungere med den øvrige brug af pladsen.

Hvordan

Din udeservering må ikke forringe adgangen til fx cykelstativer, parkeringspladser, skraldespande, bænke, træer, porte og lignende.

Din opstilling skal som udgangspunkt stå minimum 50 cm fra ledelinjer, som blinde og svagtseende bruger til at navigere efter.

Parasoller, plantekasser og lignende skal stå så det ikke hindrer fremkommeligheden eller øger risikoen for trafikfarlige situationer. Vurder derfor altid hvordan dit inventar placeres bedst muligt.

Hvornår

Typisk må du opstille udeservering fra kl. 08.00 til kl. 24.00. Det vil stå i din tilladelse.

Uden for din café eller restaurants åbningstid og senest 30 minutter efter udeserveringens lukketid skal dine parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan bruges.

Det står præcist i din tilladelse, hvilke vilkår der gælder for netop din udeservering.

Hvilket inventar må jeg opstille?

Borde og stole

Som udgangspunkt kan du få lov at stille borde og stole op.

Plantekasser

Har du& udeservering ud mod vejbanen, kan det nogle gange mindske risikoen for trafikfarlige situationer, hvis du opstiller plantekasser til afskærmning mod den kørende trafik.

Plantekasser bør være flytbare og stå, så de ikke er til gene for forbipasserende.

Normalt giver vi ikke tilladelse til afskærmning med hele vægge og lignende, da det generelt forhindrer fremkommelighed og udsyn.

Parasoller

Parasoller bør være flytbare og kunne slås ned ved lukketid. De skal i udslået stand holdes inden for det tilladte udeserveringsareal.

Søger du om parasoller nær kørende trafik, skal du overveje, om det kan øge risikoen for trafikfarlige situationer. Normalt giver vi ikke tilladelse til at parasoller står tæt på kørende trafik eller på vejareal.

Parasolholder/bøsning

Hvis du ønsker parasolbøsninger, skal du søge om det, når du søger om tilladelse til udeservering. Får du tilladelse til en parasolbøsning, skal du have en entreprenør til at etablere bøsningen.

Sådan søger du om en gravetilladelse til at etablere en parasolbøsning.

Du skal selv betale omkostningerne til etableringen.

Bardisk

Du kan få tilladelse til at opstille bardisk på et større udeserveringsareal, fx på torve og pladser.

Markiser

Hvis du skal have en markise monteret på facaden, skal du kontakte Område for Bygninger.

Gulvbelægning

Af sikkerhedsmæssige årsager giver vi normalt ikke tilladelse til gulvbelægning, tæpper, løbere og lignende på vejarealet. Blandt andet fordi det giver risiko for faldulykker og kan tiltrække rotter.

Levende lys og åben ild

Normalt giver vi ikke tilladelse til levende lys eller åben ild.

Hvilke regler gælder for reklameskilte på Strøget?

På Strøget giver vi typisk ikke tilladelse til skilte og lignende markedsføringsgenstande.

Strøget er: Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade samt Frederiksborggade 1-11 og 4-14, Købmagergade og Kultorvet.

Oplever du gener fra udeservering?

Vilkår for udeservering

Læs vilkårene for udeservering

Kontakt

Byliv

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00