Udendørsservering og reklameskilte i København

Her kan du søge om tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udendørsservering og reklameskilte
Søg om udendørsservering og reklameskilte

Mere udeservering i byen ifm. Coronakrisen/Covid-19 

Nu kan du ansøge om at have mere udeservering end du plejer at have mulighed for. Du kan få tilladelse til mere udeservering end du plejer frem til 1. oktober 2020. 

Der kan søges om ekstra arealer som udvidelse af din udeservering på fortovet, på pladser, i parker og på parkeringspladser ud for din egen facade. 

Særansøgning skal indsendes via Erhvervsportalen: Udvidelsen skal IKKE ansøges som udendørsservering, men ansøges under Arrangementer - du skal vælge arrangementstypen ‘Covid-19 særtilladelse’. 

Før du ansøger skal du være opmærksom på, at: 

 • Der tillades som udgangspunkt kun udvidelser ud for egen facade. 
 • Der stilles fortsat krav om at sikre fremkommeligheden, som udgangspunkt 1,5 meters fri passage, ligesom adgangsveje, døre og porte skal friholdes. 
 • Der lægges vægt på, at udvidelserne ikke begrænser borgernes adgang til offentlige siddepladser fx på bænke, kajkanter mv. 
 • Der tillades kun ekstra arealer ved restaurationer mv., der serverer fødevarer. 
 • Restauratørerne er ansvarlige for at holde arealerne pæne og ryddelige. 
 • At muligheden for at udvidede arealer er midlertidige frem til 1. oktober 2020, og at udvidelsen ikke vil danne praksis for fremtidige tilladelser. Anskaffelse af inventar til tillægsarealer skal derfor være med henblik på tilladelsens meget begrænsede varighed.   
 • På ekstra arealer tillades kun udeservering tirsdag-lørdag og kun frem til kl. 22:00.  
 • Du skal medsende en tegning af det ekstra areal du ansøger om. 

Ansøgning om udeservering på parkeringspladser - Covid-19 

Søger du om udvidelse på parkeringspladser, skal du indtegne og beskrive afspærring og skiltning, der skal være sikkerhedsmæssig og trafikalt forsvarlig så du kan passe på dine kunder. Der er mulighed for at bruge blomsterkummer, betonklodser mv. som afspærring.   Du er selv ansvarlig for opsætning af afspærring og skiltning.  P-pladser kan ikke inddrages, hvor der er en meget høj parkeringsbelægning. 

Udeservering på byens pladser - Covid-19 

Hvis din restaurant eller café ligger på eller ved en plads eller torv, kan du ansøge om at bruge det til udeservering. I din ansøgning skal du vise, hvor stort et område af pladsen eller torvet, at du gerne vil bruge, og hvordan du vil indrette området. Herunder forholde dig til sikkerheden for dine kunder. Hvis du ønsker at have en salgsdisk, pavillon mv.  på pladsen eller torvet, skal du også beskrive det i din ansøgning. 

Udeservering i byens parker - Covid-19 

Hvis du har en café eller restaurant i en af byens parker, kan du ansøge om at have mere udeservering i parken end du har nu. I din ansøgning skal du vise, hvor stort et område af parken, at du gerne vil bruge, og hvordan du vil indrette området. Hvis du ønsker at have en salgsdisk, pavillon mv., skal du også beskrive det i din ansøgning.  

 

Inden du søger om udensørsservering

I København er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udendørsservering i Københavns Kommune og følge vores vilkår.

Læs vores Vilkår for udendørsservering.

Vær særligt opmærksom på, at uden for åbningstid og senest 30 minutter efter udendørsserveringens lukketid skal parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes til fx festligt ophold.

Overtrædelse af vilkår vil kunne medføre indskrænkning i enten areal eller sluttidspunkt for den enkelte udendørsservering.

Vejledende sagsbehandlingstid er op til 4 uger.

Det skal du have klar:

 • CVR-nummer og P-nummer
 • Kontaktmail-adresse 
 • NemID-medarbejdersignatur

Kontakt