Udendørsservering og reklameskilte i København

Her kan du søge om tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udendørsservering og reklameskilte
Søg om udendørsservering og reklameskilte
Du logger ind med NemID medarbejdersignatur

Inden du søger om udendørsservering

Du skal lave en tegning der viser din ønskede udendørsservering. Tegningen skal være målfast og vise det område som du gerne vil opstille på. Har du fx parasoller og plantekasser skal det også tegnes med.

Sådan tegner du din udeservering (pdf)

Det skal du have klar før du søger:

CVR-nummer og P-nummer
Kontaktmail-adresse 
NemID medarbejdersignatur
Tegning af din udeservering 

Du får svar på din ansøgning indenfor 4 uger eller mere

Sagsbehandlingstiden afhænger af kompleksiteten af ansøgningen. For ikke komplekse sager er sagsbehandlingstiden op til 4 uger.

Vilkår for udendørsservering

Læs: Vilkår for udendørsservering

Kontakt