Du er her

Arrangementer

Du kan låne kommunens parker, kirkegårde, naturområder, veje og pladser til alle slags åbne arrangementer.
Book en plads
Her kan du søge om kommunens tilladelse til at bruge veje, pladser og parker til arrangementer samt infostandere, strøgbannere og fortovshaver

Ansøg om bannere i strøggader for 2018

Det er nu muligt at ansøge om strøgbannere for 2018. Strøgbannere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer af kulturel karakter. Der er åbent for ansøgninger fra 1.-31. oktober. Der kan søges om tilladelse til opsætning af bannere i strøggaderne (indre by), i Blågårdsgade og i Blekingegade. Du kan forvente svar på din ansøgning i midten af november. Der gives tilladelse til strøgbannere i perioder op til to hele uger.

Hvis der efter fordelingen er ledige perioder, kan de ansøges efter først til mølle-princippet i vores ansøgningsportal. Ansøg under ”Book en plads”. Har du spørgsmål, så kontakt Byliv på tlf. 33 66 33 04

Lån en plads til et åbent arrangement

Har du en idé, der er interessant for København og åben for alle, kan du låne en plads. Du kan ikke reservere offentlige arealer til private sammenkomster som firmaarrangementer, bryllupper, osv. eller til arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Sagsbehandlingstid er 4 uger. Vær opmærksompå, at du skal søge  tidligere - gerne 6 ugere før arrangementets afvikling, hvis du også skal afspærre veje eller have tilladelse til bygningsmæssige forhold som fx tribuner, telte og scener.

Få et overblik over de mest benyttede steder i København til udendørs arrangementer 

I Forskrift for udendørs musikarrangementer (pdf) kan du se støjgrænser på udvalgte pladser i København

Nedenfor kan du få hjælp til at blive ledt igennem de rigtige myndigheder, når du skal afholde et arrangement. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.