Løntilskud for en nyuddannet med handicap

Hvis du ansætter en nyuddannet med et handicap i løntilskud, kan du som arbejdsgiver modtage et tilskud til medarbejderens løn. Dette kaldes også "isbryderordningen".

Hvad er et løntilskud for en nyuddannet med handicap?

Hvis du ansætter en nyuddannet med et handicap i løntilskud, kan du som arbejdsgiver modtage et tilskud til medarbejderens løn. Dette kaldes også "isbryderordningen".

Du kan ansætte en nyuddannet med handicap i løntilskud og give dem muligheden for at få relevant erhvervserfaring og derigennem en bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvem kan ansætte en nyuddannet med handicap?

Alle kan bruge isbryderordningen, og medarbejderen behøver ikke at have været ledig, for at du kan få tilskud.

Medarbejderen skal starte i ordningen senest to år efter endt uddannelse.

Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. 

Sådan gør du

Vil du have hjælp til at finde en medarbejder? 

Så kan du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

I løbet af 24 timer får I besked om, hvorvidt vi kan finde egnede kandidater, og i løbet af en uge fremsender vi relevante CV’er.

Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler.

Har du allerede kontakt med en ledig, som I gerne vil ansætte i et job med lønstilskud?

Så kan du selv oprette stillingen i VITAS.

Sådan foregår løntilskud

Vis alle

Betingelser for at ansætte en medarbejder i løntilskud

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger – også enkeltmandsvirksomheder. Der er forskellige forhold, du skal leve op til: 

For at ansætte en person i løntilskud skal du skal have flest fastansatte medarbejdere. Det betyder, at:

  • Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med under fem ansatte kun kan ansætte én medarbejder i løntilskud.
  • Virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver femte fastansatte.
  • Virksomheder med mere end 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver tiende fastansatte.
  • Opgørelsen af både personer i støttet beskæftigelse og fastansatte sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af fuldtidspersoner skal opgøres som brøkdele af årsværk.

En ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Det betyder, at:

  • Der skal være sket en udvidelse af antallet af ansatte inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af fastansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejder skal opgøres som brøkdel af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud. Vær opmærksom på, at der skal være tale om merbeskæftigelse ud fra arbejdsgivers CVR-nr.

Stillingen skal være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde.

Tilskuddets størrelse

Du kan få op til 160,24 kroner i timen i op til 12 måneder. Det gælder både for offentlige og private arbejdsgivere.

Ansættelsens varighed

En ansættelse med løntilskud varer typisk mellem 4 og 6 måneder, men nogle kan vare 12 måneder. Varigheden afhænger af personens kompetencer i forhold til jobbet.

Du vurderer selv, om der er mulighed for, at medarbejderen kan overgå til fastansættelse efter løntilskudsperiodens udløb.

Forlængelse af ansættelsen

Hvis du – i samarbejde med medarbejderen – vurderer, at der er behov for yderligere kompetenceudvikling, og I derfor begge ønsker at forlænge løntilskudsperioden, så skal det ske direkte og uden stop.

Løntilskuddet skal altså forlænges, og der må ikke være stop imellem de to perioder.

Det er dog altid jobcentret, der skal vurdere, om en forlængelse er mulig.

Hvis du vil afbryde ansættelsen

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen, inden løntilskudsperioden stopper, er det vigtigt, at du giver jobcentret besked – og at det sker i henhold til ansættelseskontrakten.

I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om tilbagebetaling i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS.

Kontakt

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00