Ansæt en medarbejder i løntilskud

Ansættelse med løntilskud er en god start på et ansættelsesforhold. Du får mulighed for at opkvalificere og danne dig et indtryk af en medarbejder inden en evt. ansættelse.

Hvad er et løntilskud?

Når du ansætter en medarbejder i en løntilskudsstilling, hjælper du en ledig med at komme ind på arbejdsmarkedet. Din virksomhed får et månedligt tilskud til den ansattes løn i den periode, medarbejderen er ansat.

Ordningen er fx god at bruge, hvis din virksomhed vil se, om medarbejderen passer ind på jeres arbejdsplads i forhold til en fremtidig ansættelse.

Vi kan både hjælpe dig, hvis du skal finde en kandidat, eller hvis du allerede har en kandidat, som du vil ansætte i et job med løntilskud. 

Hvem kan ansætte en medarbejder i løntilskud?

Alle virksomheder kan ansætte en eller flere medarbejdere i job med løntilskud. Der er dog forskellige forhold, din virksomhed skal leve op til. Det kan du læse mere om under "Sådan foregår løntilskud" længere nede på siden.

Sådan gør du

Vil du have hjælp til at finde en medarbejder? 

 1. Ring til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

   
 2. I løbet af 24 timer får I besked om, hvorvidt vi kan finde egnede kandidater, og i løbet af en uge fremsender vi relevante CV’er.

Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler.

Har du allerede kontakt med en ledig, som I gerne vil ansætte i et job med lønstilskud?

Så kan du selv oprette stillingen i VITAS.

Sådan foregår løntilskud i privat virksomhed

Vis alle

Betingelser for at ansætte en medarbejder i løntilskud

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger – også enkeltmandsvirksomheder. Der er forskellige forhold, du skal leve op til: 

For at ansætte en person i løntilskud skal du skal have flest fastansatte medarbejdere. Det betyder, at:

 • Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med under fem ansatte kan kun ansætte én medarbejder i løntilskud.
 • Virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver femte fastansatte.
 • Virksomheder med mere end 50 ansatte, må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver tiende fastansatte.
 • Opgørelsen af både personer i støttet beskæftigelse og fastansatte sker som fuldtidspersoner, hvor antallet af fuldtidspersoner skal opgøres som brøkdele af årsværk.

En ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Det betyder, at:

 • Der skal være sket en udvidelse af antallet af ansatte inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af fastansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejder skal opgøres som brøkdel af årsværk. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud. Vær opmærksom på, at der skal være tale om merbeskæftigelse ud fra arbejdsgivers CVR-nr.

Stillingen skal være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller indenfor et tilsvarende fagområde.

Tilskuddets størrelse

Medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende forhold.

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele lønnen. Du får derefter refunderet dele af lønnen – afhængig af de gældende satser. Læs mere om de gældende satser på STAR's hjemmeside.

Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50 procent af de samlede lønomkostninger.

Ansættelsens varighed

En ansættelse med løntilskud varer typisk mellem 4 og 6 måneder, men nogle kan forlænges i op til 12 måneder. Varigheden afhænger af personens kompetencer i forhold til jobbet.

Du vurderer selv, om der er mulighed for, at medarbejderen kan overgå til fastansættelse efter løntilskudsperiodens udløb.

Forlængelse af ansættelsen

Hvis du – i samarbejde med medarbejderen – vurderer, at der er behov for yderligere kompetenceudvikling, og I derfor begge ønsker at forlænge løntilskudsperioden, så skal det ske direkte og uden stop.

Løntilskuddet skal altså forlænges, og der må ikke være stop imellem de to perioder.

Det er dog altid jobcentret, der skal vurdere, om en forlængelse er mulig.

Hvis du vil afbryde ansættelsen

Hvis du eller medarbejderen ønsker at afbryde ansættelsen inden løntilskudsperioden stopper, er det vigtigt, at du giver jobcentret besked – og det sker i henhold til ansættelseskontrakten.

I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om tilbagebetaling i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcentret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS.

Sådan foregår løntilskud i offentlig virksomhed

Vis alle

Betingelser for at ansætte en medarbejder i løntilskud

Alle offentlige virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger. Men der er forskellige forhold, du skal leve op til: 

For at ansætte en person i løntilskud skal du have flest fastansatte medarbejdere. Det betyder at:

 • Virksomhederne med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver femte fastansatte.
 • Virksomheder med mere end 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver tiende fastansatte.
 • Opgørelsen af både personer i støttet beskæftigelse og fastansatte sker som fuldtidsansættelser.

Hvis du ikke opfylder ovenstående forholdstal på ansøgningstidspunktet, men først opfylder det på starttidspunktet for løntilskudsmedarbejderen, vil det i systemet blive registreret med en rød advarsel. Du kan i feltet i 'Opsummeringsfanen' tilføje en bemærkning om, at forholdstallet bliver opfyldt på starttidspunktet og alligevel vælge at indsende ansøgningen.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde.

For at ansætte en person i løntilskud skal der være en nettoudvidelse af ansatte.

Det betyder, at der skal være sket en udvidelse af antallet af ansatte inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af fastansatte medregnes alle beskæftigede, hvor antallet af fuldtids- og deltidsbeskæftigede og sæsonarbejder skal opgøres som fuldtidsansættelser.

Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud. Vær opmærksom på, at der skal være tale om merbeskæftigelse ud fra arbejdsgivers P-nr.

Tilskuddets størrelse

Som offentlig virksomhed skal du udbetale hele lønnen til medarbejderen. Læs om satserne på STAR's hjemmeside.

Er du arbejdsgiver i Københavns Kommune, får du dækket hele lønudgiften, hvis du ansætter en borger på kontanthjælp.

Ansættelsens varighed

En løntilskudsansættelse varer typisk mellem 4 og 6 måneder, men nogle kan forlænges i op til 12 måneder. Varigheden afhænger af personens kompetencer i forhold til jobbet.

Du vurderer selv, om der er mulighed for, at medarbejderen kan overgå til fastansættelse efter løntilskudsperiodens udløb.

Forlængelse af ansættelsen

Hvis du – i samarbejde med medarbejderen – vurderer, at der er behov for yderligere kompetenceudvikling, og I derfor begge ønsker at forlænge løntilskudsperioden, så skal det ske direkte og uden stop.

Løntilskuddet skal altså forlænges, og der må ikke være stop imellem de to perioder. Er der stop, anses ansættelses som påbegyndt på ny.

Samme person må ikke være ansat i løntilskud to gange i samme virksomhed. Medarbejderen kan i alt være i løntilskud i en privat virksomhed i op til seks måneder.

Det er dog jobcenteret, der skal vurdere, om en forlængelse er mulig i det konkrete tilfælde.

Hvis du vil afbryde ansættelsen

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden løntilskudsperioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked – og det sker i henhold til ansættelseskontrakten. I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om tilbagebetaling i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS.

Video: Sådan opretter du et job med løntilskud

Videoen viser, hvordan du trin for trin opretter et job med løntilskud.

Video Url

Kontakt Københavns Erhvervshus

Københavns Erhvervshus

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00