Særligt løntilskud (isbryderordningen)

Hvis du er nyuddannet og har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge et job med særligt løntilskud i isbryderordningen.

Hvad går isbryderordningen ud på?

Hvis du er nyuddannet og har en funktionsnedsættelse, kan ordningen hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet, hvis du mangler erhvervserfaring inden for dit fagområde.

Ordningen går ud på, at du kan blive ansat i en virksomhed i op til 12 måneder. Du vil blive ansat til overenskomstmæssig løn. Din arbejdsgiver vil herefter kunne få tilskud til din løn.

Kan jeg blive en del af ordningen?

For at blive en del af ordningen skal du:

  • have gennemført en uddannelse, der varer mindst 18 måneder, og som giver ret til optagelse i en a-kasse (du behøver dog ikke at være medlem af en a-kasse)
  • mangle erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet i.

Du behøver ikke at være ledig, før du kan blive en del af isbryderordningen. Det betyder, at du kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Din mulighed for at blive en del af isbryderordningen udløber, når der er gået 2 år, fra du blev færdiguddannet.

Find selv en arbejdsgiver

Du skal selv finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dig i løntilskuddet.

Ansættelse på løntilskud kan ikke etableres hos den arbejdsgiver, hvor du senest har været i beskæftigelse. Det gælder også, hvis du undervejs i din uddannelse har været i praktik hos samme arbejdsgiver.

Når du har fundet en arbejdsgiver, der ønsker at ansætte dig, skal du henvende dig til os i jobcentret. Vi ordner papirerne sammen med din arbejdsgiver. I praksis foregår det sådan, at vi udbetaler tilskuddet til din arbejdsgiver, der efterfølgende udbetaler lønnen til dig.

Du kan eventuelt henvise en kommende arbejdsgiver til vores hjemmeside målrettet virksomheder:

Kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00

Hvis du vil skrive til os - uden du har en sag i jobcentret

Digital Post for dig, der ikke har en sag i jobcentret 

 

(Hvis du endnu ikke har været i kontakt med jobcentret, så har du sandsynligvis ikke fået oprettet en sag.)