Søg

Søg refusion for løntilskud

Du kan få refunderet en del af lønnen, hvis du har ansat en medarbejder i et job med løntilskud.

Sådan søger du om tilskud

  • Du skal altid bruge NemRefusion, når du søger om at få udbetalt refusion for løntilskud.
  • For at bruge NemRefusion skal du have en NemKonto.
  • Du modtager refusionen, to bankdage efter vi har anvist pengene til din bank.

Søg om refusion for løntilskud via NemRefusion

Åbner en dialog.

Det skal du huske, når du ansøger om refusion

  1. Husk at indsende din anmodning
  2. Husk at udfylde alle felter korrekt
  3. Husk at du skal have en NemKonto

Fra vi har anvist pengene til din bank, og til du har modtaget din refusion, går der 2 bankdage.

Oversigt over beløb, du kan få refunderet

Løntilskud i en privat virksomhed

Du kan få udbetalt et løntilskud på 82,90 kr. i refusion pr. time (2021).

Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50 % af de samlede lønomkostninger.

Løntilskud i offentlig virksomhed

Du kan få udbetalt et løntilskud på mellem 120,40 og 160,25 kr. pr. time (2021).

Løntilskud for førtidspensionister (skånejob)

Du kan få udbetalt et løntilskud på 29,71 kr. pr. time (2021)

Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

I særlige tilfælde kan der gives løntilskud på 52,03 kr. pr. time. Det er Københavns Erhvervshus i Københavns Kommune, som afgør dette. 

Løntilskud for nyuddannede med handicap

Du kan modtage et tilskud på 160,24 kr. i timen (2021) i op til 12 måneder. Du kan modtage 75 % af de samlede lønudgifter i tilskud, dog maksimalt 160,24 kr. i timen.

Du skal bruge NemID for at søge om refusion

Indberetninger via NemRefusion kræver, at du har en NemID-medarbejdersignatur (også kaldet digital signatur). Bestil din NemID-medarbejdersignatur hos Nets.

Når du har modtaget din NemID-medarbejdersignatur, skal du have rettigheder til at anmode om refusionen. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.

Har du spørgsmål til NemID?

Har du spørgsmål til NemID-medarbejdersignatur eller mangler du rettigheder, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 72 20 00 30.

Har du spørgsmål til NemRefusion?

Har du spørgsmål til, hvordan man bruger selvbetjeningsløsningerne, kan du ringe til NemRefusions support på 44 60 72 13 (tast 4 for at komme igennem til en medarbejder).

Kontakt

Ydelsesservice København (erhverv)

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00