En by for alle

  • Genrebillede
København skal være for alle – også for ældre.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2019 og 2020 foretaget en stor undersøgelse om byens ældrevenlighed. Mere end 300 ældre borgere har givet deres mening til kende i undersøgelsen via lokale byvandringer, telefoninterviews, dialogmøder og en online spørgeundersøgelse.

Undersøgelsen har haft et bredt fokus på de forhold i byrummet, som har betydning for det gode ældreliv, fx tilgængelighed af bænke, offentlige toiletter og nedgange fra kantsten, adgangen til rekreative områder og offentlig transport, men også muligheden for deltagelse i aktiviteter og sociale sammenhænge.  

Undersøgelsen har resulteret i to rapporter, som blandt andet indeholder konkrete forslag til, hvordan byen kan udvikles i en mere ældrevenlig retning. Inden sommerferien opdateres denne hjemmeside med rapporter og bilag fra projektet.  

Kontakt