Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Referat for Vanløse Lokaludvalg møde d. 24.02.2022, 18:30