Mødedato: 17.08.2023, kl. 19:00
Mødested: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Referat for Vanløse Lokaludvalg møde d. 17.08.2023, 19:00