Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 13.12.2016, kl. 18:30
Mødested: Folehavens Selskabslokaler, Vinhaven 4

Bydelsplan 2017

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager  kriterier for valg af projekter

2) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager foreslåede projekter og foretager et foreløbigt valg af projekter

3) at Valby Lokaludvalg vedtager tidsplan for bydelsplan

 

Problemstilling

Miljøarbejdsgruppen, Et Helt Liv, Kultur- og Idræt og By og Trafik-udvalget har peget på en række projekter de ønsker indskrevet i bydelsplanen. (Se bilag). Der er pt. 17 projekter i spil. Lokaludvalget vedtog tidligere i processen, at Bydelsplanen skal indeholde 12-14 projekter. Derudover vurderer styregruppen og sekretariatet, at 17 projekter er lidt flere end vi har ressourcer til at kvalificere. I den videre proces kan vi dog også finde ud af at nogle projekter med mening kan slås sammen. Derudover vil nogle projekter ikke kræve den store kvalificering, da store del af dem kan tages fra tidligere bydelsplaner og andre planer.

1: Kriterier for valg af projekter:

 For at sikre en vis kvalitet i projekterne lægger Styregruppen op til, at alle projekter skal leve op til følgende fire kriterier:

  1. Er det et projekt, noget der skal gøres i perioden, besluttes, bevilges?
  2. Er det noget der realistisk kan komme på dagsordenen i perioden?
  3. Er det vigtigt nok?
  4. Er der nogen lokaludvalgsmedlemmer, der vil arbejde med det?

2: Valg af projekter

Projektoversigt vedlægges. Derudover vedlægges beskrivelser af en del af projekterne. Ikke alle projekter er lige velbeskrevne endnu. Eksempel på projektkort vedlægges. Det tilrettes, så det passer til vores bydelsplansprojekter.

3: Tidsplanen for bydelsplanen:

 

6. december: Styregruppemøde. Afklaring af projekter, projektejere, konference m.v.
13. december: Lokaludvalgsmøde. Godkendelse af projekter og hovedindhold.
December-primo januar: Arbejdsgrupper afklarer projekter. Start på visionsafsnit. Kontakt til   fagforvaltninger. Beslutning om yderligere borgerinddragelse

2017:
3. januar: Styregruppemøde. Endeligt projektvalg/afgrænsning (herefter kan der ikke foreslås nye projekter) Første kig på layout. Hvad er vision, hvad er projekt. Hvad er i hoveddokument, hvad er i bilag?
10. januar: Lokaludvalgsmøde, orientering, evt. beslutning af projekter.
14. januar: Konference, Toftegårds Plads.
Januar: Arbejdsgrupperne kvalificerer projekterne, skærer dem til osv. Evt. borgerinddragelse om projekterne. Fagforvaltningerne kontaktes med henblik på kvalificering.
7. februar: Styregruppemøde. Opfølgning på hvor alle projekter er – er der nogen projekter vi ikke kan nå at få kvalificeret?
14. februar: Lokaludvalgsmøde, orientering
Februar-marts: Skriveproces
7. marts: Styregruppemøde, udkast til bydelsplan
14. marts: Lokaludvalgsmøde, godkendelse af udkast til bydelsplan.
15.-31. Marts:  Rettelser, afklaringer m.v.
31. Marts:  Indlevering af udkast til bydelsplan.
Marts-april:  Indhentning af tal, grafer, kort m.v.
4. april:  Styregruppemøde.  Godkendelse af tekst, billeder m.v.
18. april:  Lokaludvalgsmøde. Endelig godkendelse af tekst og illustrationer.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kriterier for udvælgelse af projekter, projekter og tidsplan.

 

 

Beslutning

ad. 1 Kriterierne blev godkendt

ad. 2. Listen over projekter blev godkendt

ad. 3. Tidpslanen blev godkendt


Til top