Mødedato: 16.11.2022, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Referat for Socialudvalget møde d. 16.11.2022, 08:00