Mødedato: 07.12.2022, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Referat for Socialudvalget møde d. 07.12.2022, 16:30