Mødedato: 24.11.2022, kl. 19:00
Mødested: Karens Minde Kulturhus Stuen på 1.

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 24.11.2022, 19:00