Mødedato: 18.12.2023, kl. 18:30
Mødested: Cafeen i Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3

Referat for Kongens Enghave Lokaludvalg møde d. 18.12.2023, 18:30