Mødedato: 26.10.2023, kl. 18:30
Mødested: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, i salen

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 26.10.2023, 18:30