Mødedato: 22.06.2023, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, 'Fysiklokalet' på 1. sal

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 22.06.2023, 18:30