Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 04.11.2021, 17:30