Mødedato: 19.06.2023, kl. 13:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 19.06.2023, 13:00