Mødedato: 23.02.2022, kl. 17:30
Mødested: Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh Ø

Referat for Østerbro Lokaludvalg møde d. 23.02.2022, 17:30