Mødedato: 23.08.2023, kl. 10:15
Mødested: Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Referat for Økonomiudvalget møde d. 23.08.2023, 10:15