Søg
Mødedato: 22.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 22.11.2022, 15:30