Mødedato: 06.02.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 06.02.2024, 15:30