Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Bygningspræmiering

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903.

Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuldt for det levede liv i byen. Det er nu tid til at præmiere byggerier for 2021.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner
  • B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder
  • C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål
  • D. Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Blandt de mange projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse mellem 1. januar 2020 og 1. juli 2021, nomineres op til 8 byggerier til præmiering.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Nicolai Bo Andersen og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
  • Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Asger Rønholm, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Ny Østergade 30 vinder publikumsprisen

Københavnerne har stemt: Ny Østergade 30 er københavnernes favorit ved Københavns Kommune årlige bygningspræmiering.

Podcast: Bag om København

Stadsarkitekt Camilla van Deurs fortæller om tendensen med, at københavnske nybyggerier i disse år ofte passer bedre ind i det miljø, hvor de bliver bygget. Og at små greb ofte giver store resultater.

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard vil gerne gøre bæredygtighed og genbrug til et vigtigere parameter, når der bygges nyt. Byplanlægger og forfatter Peter Schultz Jørgensen ser gerne at København får en højhuspolitik, hvor der bygges færre højhuse.

Lyt med når årets nominerede nybyggerier bliver taget under kærlig behandling og vær med til at stemme om årets publikumspris.

Vært: Journalist Lasse Soll Sunde

Kontakt

Stine Marie Elliot

Stine Marie Elliot

Gyldenløvesgade 11

1600 København V
Byudvikling og Faciliteter

Byudvikling og Faciliteter

Gyldenløvesgade 11

1600 København V