Søg

Bygningspræmiering

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903.

Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuldt for det levede liv i byen. Det er nu tid til at præmiere byggerier for 2022.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
  • B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder.
  • C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
  • D. Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Blandt de mange projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse mellem 1. januar 2021 og 1. juli 2022, nomineres op til 8 byggerier til præmiering.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Nicolai Bo Andersen og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
  • Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Asger Rønholm, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Sådan indstiller du til præmiering

Udfyld skabelonen med informationer om det byggeri du gerne vil indstille og send den med mail til projektleder i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Stine Marie Elliot, på HY3D@kk.dk, senest søndag den 6. november 2022.

Der skal være udstedt ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse for byggeriet mellem 1. januar 2021 og 1. juli 2022.

Årets vinderprojekter offentliggøres i foråret 2023 på kk.dk/bygningspræmiering.

Se placering af alle præmierede bygninger

Kontakt

Stine Marie Elliot

Stine Marie Elliot

Gyldenløvesgade 11

1600 København V
Planlægning

Planlægning

Nyropsgade 1

1602 København V