Udmeld dit barn af dagtilbud 0-6 år

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud. Du kan udmelde dit barn til den 15., samt den sidste dag i en måned.

Udmeld dit barn

Gå til Digital Pladsanvisning og meld dit barn ud

Udmeldelse af dagtilbud

Vis alle

Udmeldelse af vuggestue og dagpleje

Hvis du takker ja til en kommunal børnehaveplads i Københavns Kommune, melder Pladsanvisningen automatisk dit barn ud af vuggestuen eller dagplejen i Københavns Kommune. Er dit barn er indmeldt i en anden kommune, skal du selv melde det ud i den pågældende kommune.

Hvis dit barn har fået plads i en anden kommune, skal du udmelde det af Københavns Kommune hos Pladsanvisningen.

Udmeldelse af børnehave

Hvis du takker ja til en plads i en fritidsinstitution i Københavns Kommune, melder Pladsanvisningen automatisk dit barn ud af børnehaven i Københavns Kommune.

Hvis dit barn har fået plads i en anden kommune, skal du selv udmelde det af Københavns Kommune hos Pladsanvisningen. 

Hvis dit barn er indmeldt i en anden kommune, skal du selv melde det ud i den pågældende kommune.

Børn, der skal starte i folkeskole i Københavns Kommune, vil få tilbudt plads i en fritidsinstitution i perioden fra 1. april til 1. august i det år, hvor der er skolestart. 

Børn, der skal starte i fritidstilbud ved privatskoler, kan blive i deres børnehave indtil privatskolen starter. Husk at du selv skal melde dit barn ud af børnehaven, når du kender barnets startdato i privatskolen.

Annullering af plads inden start

Hvis du fortryder, at du har accepteret en vuggestue, dagpleje eller børnehaveplads, kan du annullere pladsen med minimum 14 dages varsel før dit barns indmeldelsesdag. Du annullerer pladsen ved at ringe eller sende en mail til pladsanvisningen. 

Du skal være opmærksom på, at dit barn blev slettet fra ventelisten, da du accepterede pladsen. Hvis du ønsker, at dit barn skal stå på venteliste til institutionen, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn bliver placeret på ventelisten med den nye opskrivningsdato. 
 

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-