Søg

Udmeld dit barn af dagtilbud 0-6 år

Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud. Du kan udmelde dit barn til den 15., samt den sidste dag i en måned.

Udmeldelse af dagtilbud

Udmeldelse af vuggestue og dagpleje

Hvis du vil flytte dit barn fra ét pasningssted til et andet, er der 14 dages overflytningsret. Her skal du kontakte Pladsanvisningen.

Hvis dit barn har fået plads i en anden kommune, skal du udmelde det af  Københavns Kommune.

Hvis du takker ja til en børnehaveplads i Københavns Kommune, bliver dit barn automatisk meldt ud af vuggestuen eller dagplejen.

Udmeldelse af børnehave

Hvis du takker ja til en plads i fritidsinstitution, bliver dit barn automatisk meldt ud af børnehaven.

Hvis dit barn har fået plads i en anden kommune, skal du udmelde det ud af  Københavns Kommune.

Børn, der skal starte i folkeskole, vil få tilbudt plads i en fritidsinstitution i perioden fra 1. april til 1. august i det år, hvor der er skolestart.

Børn, der skal starte i fritidstilbud ved privatskoler, kan forblive i deres børnehave indtil privatskolen starter. Husk at du selv skal melde dit barn ud af børnehaven, når du kender barnets startdato i privatskolen.

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00