Personlig assistance og tegnsprogstolk

Har du brug for ekstra hjælp til dine arbejdsopgaver på grund af et handicap, så kan du søge om en personlig assistent.

Hvad er personlig assistance?

Din arbejdsplads kan ansætte en personlig assistent, der hjælper dig med praktiske opgaver, som du ikke selv kan udføre. En personlig assistent kan også være en tegnsprogstolk.

Det kan enten være en vikar eller en kollega, der støtter dig. Det kan dog maksimalt være 20 timer om ugen, hvis du arbejder 37 timer om ugen.

Din arbejdsgiver vil få et tilskud til din personlige assistent. Du kan eventuelt henvise din arbejdsgiver til vores side målrettet virksomheder:

Kan jeg søge personlig assistance/tegnsprogstolk?

Du kan søge om en personlig assistance, hvis du

  • har et arbejde
  • har et fleksjob
  • er ansat i løntilskud eller isbryderordning 
  • er i virksomhedspraktik
  • er selvstændig
  • er i seniorjob.

Hvis du er under uddannelse, kan du også søge om personlig assistance. Her skal du dog som hovedregel søge via SPS-ordningen ”Specialpædagogisk støtte”.

Hvis du er i et revalideringsforløb, kan du tale med din kontaktperson om at søge støtten via revalideringsbestemmelserne.

Sådan søger jeg personlig assistance/tegnsprogstolk

Ansøgningen skal foregå sammen med din arbejdsgiver, og skemaet skal underskrives af din arbejdsgiver og dig selv.

Sådan sender du ansøgningsskemaet retur

Vis alle

Digitalt

Send skemaet til os via Digital Post. Klik på den postkasse, der passer bedst til din situation. 

Jeg er allerede tilknyttet Jobcenter København

Jeg har endnu ikke haft kontakt med Jobcenter København

Med posten

Send skemaet til os på den adresse, du er tilknyttet:

  • Jobcenter København, Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby
  • Center for Sprog og Integration, Emdrupvej 72, 2400 NV

Typiske spørgsmål om personlig assistance og tegnsprogstolkning

Vis alle

Hvordan behandler I min ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi enten indkalde dig og din arbejdsgiver til en samtale, eller så vil vi komme forbi din arbejdsplads.

Til samtalen skal vi tale om dit behov for personlig assistance, hvor vi sammen skal prøve at konkretisere, hvad du helt specifikt vurderer, du har behov for, så du kan passe dit arbejde.

Hvor længe har jeg ret til personlig assistance, hvis min ansøgning bliver godkendt?

Bevillingen til personlig assistance kan gives for en tidsbegrænset periode eller ”indtil videre”. Bevillingens gyldighedsperiode vil afhænge af dine arbejdsopgaver, og om der er tale om en varig funktionsnedsættelse.

Er din bevilling givet for en tidsbegrænset periode?

Så bortfalder din bevilling på udløbsdatoen. Hvis du vurderer, at du stadig har behov for personlig assistance, skal du 4 uger før udløbsdatoen sende os en ny ansøgning.

Er din bevilling givet ”indtil videre”?

Så skal vi følge op på din bevilling, senest et år efter at du fik din bevilling. Her vil vi vurdere, om din bevilling skal fortsætte, om din bevilling skal fortsætte uændret, eller om der er behov for nogle tilpasninger.

 

Kontakt

Jobcenter København

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 15:30

Tirsdag

08:30 - 15:30

Onsdag

08:30 - 15:30

Torsdag

08:30 - 15:30

Fredag

08:30 - 13:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00

Hvis du vil skrive til os - uden du har en sag i jobcentret

Digital Post for dig, der ikke har en sag i jobcentret 

 

(Hvis du endnu ikke har været i kontakt med jobcentret, så har du sandsynligvis ikke fået oprettet en sag.)