Mentor til ansatte

Du kan få tilskud til en mentor, hvis du har en ansat eller skal til at ansætte en medarbejder, der har behov for ekstra vejledning eller støtte.

Du kan med fordel benytte en mentor, hvis du har ansat eller er i gang med at ansætte en medarbejder, der har behov for ekstra introduktion, vejledning eller støtte.

Mentoren kan hjælpe medarbejderen til at få en god start i virksomheden eller med fastholdelse af jobbet.

Du kan bruge en mentor, hvis medarbejderen er ansat: 

  • på almindelige vilkår
  • i fleksjob
  • i løntilskud
  • som delvis raskmeldt.

Hvornår kan du få tilskud til mentor?

Du kan få tilskud til en mentor, hvis mentoren har afgørende betydning for ansættelsen. Det betyder, at mentorens indsats ligger ud over, hvad du som arbejdsgiver normalt forventes at gøre i forbindelse med en ansættelse. 

Uddannelse af mentor

Du kan få tilskud til at opkvalificere en medarbejder til mentorrollen.

Hvis du benytter en af virksomhedens medarbejdere som mentor, kan du få dækket de timer, medarbejderen fungerer som mentor. Medarbejderen frikøbes således for et tidsrum.

Ansøgning om tilskud til mentorfunktion

Åbner en dialog.

Sådan sender du ansøgningen

Log ind på virk.dk, og gør følgende:

  1. Skriv ny post
  2. Vælg modtager: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
  3. I emnelinjen skriver du ’Ansøgning om mentor’
  4. Vedhæft den udfyldte blanket som pdf.

Kontakt

Københavns Erhvervshus

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00