Handicapkørsel (Flextrafik)

Du kan få handicapkørsel med Movia Flextrafik, hvis du er svært bevægelseshæmmet, har et omfattende synshandicap, en demensdiagnose eller erhvervet hjerneskade.

Du kan søge om tilskud til handicapkørsel, hvis du er fyldt 18 år og opfylder mindst ét af disse kriterier: 

 • Du er bevægelseshæmmet af et svært fysisk handicap og kan derfor ikke bruge offentlige transportmidler 
 • Du har et omfattende synshandicap 
 • Du har en demensdiagnose 
 • Du har en erhvervet hjerneskade. 

Kørselsordningen skal sikre, at du har mulighed for transport til i din fritid. Du kan anvende handicapkørselsordningen til fx:

 • Besøg hos familie og venner 
 • Indkøb 
 • Tandlæge, læge, sygeplejeklinik  eller hospital 
 • Kulturelle aktiviteter mv. 

Når du skal til behandling hos en læge, tandlæge, fysioterapeut eller på hospitalet, skal du være opmærksom på, at du kun kan anvende handicapkørsel, hvis kørslen ikke dækkes af kommunen eller regionen under en anden ordning. 

Søg om handicapkørsel

Udfyld ansøgningsskemaerne fra boksen herunder.

Er du under 65 år, skal du sende ansøgningsskemaet til Borgercenter Handicap.

Er du 65 år eller ældre, skal du sende ansøgningsskemaet til Visitation for Sundhed og Omsorg.

Bor du i plejebolig, skal du kontakte personalet på dit plejehjem.

Ansøgningsskema til handicapkørsel §117 (Demens eller erhvervet hjerneskade)

Spørgsmål og svar om handicapkørsel

Vis alle

Hvem kan ansøge om handicapkørsel?

Som borger med handicap kan du blive godkendt til handicapkørsel med Movia Flextrafik, hvis du opfølger disse betingelser: 

 • Du skal bo i Københavns Kommune 
 • Du skal være fyldt 18 år og være så svært bevægelseshæmmet eller svagsynet, at du ikke kan bruge offentlige transportmidler 
 • Har du et bevægelseshandicap, skal du sidde i kørestol eller bruge fx rollator eller albuestokke og du skal have fået dit hjælpemiddel gennem Københavns Kommune 
 • Er du blind eller stærkt svagsynet, skal synsbrøken på dit bedste øje være 6/60 eller derunder eller dit synsfelt skal være 10 grader eller derunder 
 • Hvis du er medlem af Dansk Blindesamfund, opfylder du altid betingelserne. Medlemsnummer skal da opgives 
 • Eller du skal have en demensdiagnose eller en erhvervet hjerneskade. 

Vær opmærksom på, at borgere under 65 år skal søge gennem Borgercenter Handicap. 

Borgere, som er fyldt 65 år, skal søge hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennem Visitationen – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

Bor du i plejebolig, skal du kontakte personalet på dit plejehjem. 

Hvad sker der, når jeg har ansøgt om handicapkørsel?

Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi dig, hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller hvis vi vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning. 

Afgørelse 

Hvis du opfylder kriterierne til handicapkørsel, vil du modtage en bevilling fra os. 

Vi sender kopi af bevillingen pr. mail til Movia, som sender brev til dig med et girokort for indbetaling af obligatorisk medlemsgebyr. 

Når du er optaget i kørselsordningen, går alt går igennem Movia Flextrafik. Ved tvivlsspørgsmål angående selve ordningen, skal du kontakte Movia. 

Når Movia har modtaget betalingen, kan du bestille kørsel. 

Må jeg tage min ledsager med?

Du må gerne tage højst 2 ledsagere med pr. tur mod betaling af 50 procent af turens pris pr. ledsager. 

Hvis du har en ledsageordning, kan du få 1 ledsager gratis med. 

Må jeg tage min hund med?

Du må gerne tage din hund med, hvis det er en førerhund eller en servicehund. 

Må jeg tage mine hjælpemidler med?

Ja, du må gerne tage dine hjælpemidler med. Dog højst 2 hjælpemidler. 

Hvor mange ture kan jeg køre?

En bevilling giver dig ret til 104 ture pr. år, det vil sige ca. en tur ud og hjem pr. uge. 

Hvis du har brugt dine 104 ture og har behov for flere, kan du hvert år søge om 20 ekstra ture. 

Find ansøgningsskema her på siden. 

Jeg skal flytte til en anden kommune. Hvad gør jeg?

Din bevilling til flexhandicapkørsel vil følge med dig, hvis du flytter til en anden kommune. 

Du skal huske at meddele flytningen til Movia og kommunen. 

Hvad siger loven?

Lov om trafikselskaber, paragraf 11, beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af handicapkørsel. 

”Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. 

Stk. 2. Individuel handicapkørsel skal som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og foregå i et egnet køretøj. 

Stk. 3. Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen. 

Stk. 4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet. 

Stk. 5. Trafikselskabet skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel.”

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Du betaler et årligt abonnement til Movia Flexhandicap på 300 kr. for et helt år samt forbrug svarende til kørte kilometer. 

Abonnementsprisen nedsættes, hvis du tilmelder dig senere på året. 

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Lov om trafikselskaber §11 / Serviceloven §117

Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage.

Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Straks efter modtaget afgørelse. Du vil blive kontaktet af Movia.
 

Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt

Kontakt

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N