Du er her

Tilskud til transport (for pensionister)

Du kan søge om tilskud til at blive kørt til fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge, hvis du er pensionist og økonomisk vanskeligt stillet.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, dvs. du har søgt eller fået tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, kan du søge om tilskud til at blive kørt som personligt tillæg.

Er du hverken folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du søge om tilskud til at blive kørt efter reglerne om hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser).

Transport til læge eller speciallæge 

Som regel skal du selv betale for at blive kørt til behandling hos læge og speciallæge. Du kan dog i visse tilfælde får tilskud til transporten. 

Du kan få tilskud til kørslen, hvis du opfylder følgende krav: 

  • Du er i sygesikringsgruppe 1
  • Behandlingen er berettiget til tilskud eller betalt af det offentlige 
  • Du skal til speciallæge, og du har en henvisning fra din læge eller en anden speciallæge
  • Udgiften til offentlig transport overstiger 60 kroner (2017). 

Du kan kun få tilskud til den billigst mulige transportform. Desuden kan du kun få tilskud til nærmeste speciallæge. 

Sådan søger du om tilskud til transport 

Hvis du opfylder betingelserne, skal du sende dokumentationen for behandlingen og udgifterne til transporten til Københavns Kommune. Husk at skrive dit cpr-nummer på al dokumentationen. Har du pga. din sygdom taget taxi til lægen, skal lægen stemple din taxibon fra udturen, inden du sender den og taxibonen fra hjemturen til kommunen. 

Send dokumentationen til: 

Københavns Borgerservice
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V 

Tilskuddet vil hurtigst muligt blive sat ind på din NemKonto

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.