Om Bygningspræmiering

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903.

Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuld for det levede liv i byen. Det er nu tid til at præmiere byggerier for 2020.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
  • B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder.
  • C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
  • D. Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Blandt de mange projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse mellem den 1. januar 2019 og den 1. juli 2020 nomineres 8 byggerier til præmiering.

Bedømmelsesudvalget foretager den endelige præmiering. Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Nicolai Bo Andersen og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
  • Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Mette Haugaard Jeppesen, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Sådan indstiller du til præmiering

Udfyld skabelonen med informationer om det byggeri du gerne vil indstille og send den med mail til projektleder i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Stine Marie Elliot, på HY3D@kk.dk, senest lørdag den 5. december 2020.

Du finder skabelonen til indstilling her.

Hvis du har udfordringer med at udfylde og indsende forslag i skabelonen kan du kontakte projektleder, Stine Marie Elliot på hy3d@kk.dk eller 2496 0461.

Der skal være udstedt ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse for byggeriet mellem den 1. januar 2019 og den 1. juli 2020.

Årets vinderprojekter offentliggøres ultimo april 2021 på kk.dk/bygningspraemiering.

Kontakt

Stine Marie Elliot

Udviklingskonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 96 04 61