Du er her

Om Bygningspræmiering

Københavns Kommune har siden 1903 præmieret smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg.

Københavns Kommune har siden 1903 præmieret smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg.

Bygningspræmiering er en pris, der hædrer arkitekten, men prisen gavner også København, da formålet er at støtte op om bygninger og bymiljøer, som er til gavn og glæde for byens borgere.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering kan foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
  • B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder.
  • C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
  • D. Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

De otte nominerede projekter er udvalgt af Teknik- og Miljøforvaltningen blandt de mere end 2.500 projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse mellem den 1. januar 2017 og den 1. juli 2018.

Bedømmelsesudvalget har foretaget den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Nicolai Bo Andersen og Rosa Siri Lund, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Lisa Sørensen, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
  • Tina Saaby, forhenværende stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen
  • Mette Haugaard Jeppesen, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Årets vinderprojekter afsløres den 10. april 2019, kl. 15 på Københavns Rådhus, hvor medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Jonas Bjørn Jensen (S) er vært.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Skriv til Julie Birkvig via "Skriv besked" nedenfor.

Kontakt