Du er her

Om bygningspræmiering

Københavns Kommune har siden 1902 præmieret smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg.

Københavns Kommune har siden 1902 præmieret smukke bygninger samt bymiljøer og anlæg. Denne hjemmeside præsenterer de syv projekter, som blev præmieret i 2016.

De gældende bestemmelser om pris­belønning af bygninger og bymiljøer i København er vedtaget af Borger­repræsentationen i 1979 med seneste ændringer vedtaget i 2015.

Bygningspræmiering er en pris til arkitekten og bygherren. Formålet er at støtte op om smukt byggeri og gode bymiljøer og dermed højne kva­liteten til glæde for byens borgere.

Præmiering kan foretages inden for kategorierne:

A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner

B. Restaurering, ombygning, for­nyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygning­er, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdan­nelse af andre byområder

C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål

D. Bymiljøer, så som torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået de projekter, der har fået ibrugtagningstilladelse eller midlertidig ibrugtagningstilladelse mellem d. 1. juli 2015 og 1. juli 2016. Der er udarbejdet en liste med de otte bedste projekter til bedømmelsesudvalget, som har foretaget den endelige præmiering.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Steen Palsbøll og Flemming Ibsen, sagkyndige udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • Dorthe Bechmann, sagkyndig udpeget af IDA/Ingeniørforeningen Danmark
  • Tina Saaby, stadsarkitekt Lars Kring Jakobsen, arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen

Formanden for bedømmelsesudvalget i denne valgperiode er kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.