Løntilskud - for medarbejder med et handicap

Du kan ansætte en nyuddannet person med et handicap i løntilskud - også kaldet isbryderordningen.

Isbryderordningen tilbyder løntilskud til virksomheder, som hjælper nyuddannede med handicap med at få praktisk erfaring inden for deres fag.

Både private og offentlige virksomheder kan bruge isbryderordningen, og der er ikke noget krav om, at medarbejderen skal have været ledig, for at din virksomhed kan få støtte.

Hvis du ansætter en nyuddannet med et handicap, kan du i op til 12 måneder modtage et tilskud på op til 151,00 kroner i timen, dette gælder både offentlige og private arbejdsgivere. Det vil dog altid være en konkret vurdering, hvor lang tid, der kan bevilges løntilskud. Offentlige arbejdsgivere kan modtage det fulde tilskud. Private arbejdsgivere kan modtage op til 75% af de samlede lønudgifter i tilskud, dette inkluderer al støtte til arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen. Fastlæggelse af løntilskudssatsen sker efter en konkret vurdering af den ansattes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet, i samme omfang som de øvrige ansatte.

Vedkommende skal ansættes inden for det område personen er uddannet i og vedkommende skal starte i ordningen senest to år efter endt uddannelse.

Hvis du ikke selv har en kandidat, kan Københavns Erhvervshus hjælpe dig med rekrutteringen. Kontakt os på 33 66 33 33 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

Kontakt