Bliv leverandør til Sundheds og Omsorgsforvaltningen

Hvordan bliver jeg leverandør til Københavns Kommune?

Der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune følgende ordninger, som borgerne kan visiteres til:

Kontakt