Bliv leverandør af fritvalgsydelser til hjemmeboende borgere

Aftaler om fritvalgsydelser indgås enten efter udbud eller efter godkendelsesmodel.
  • Aftalerne om personlig og praktisk hjælp og vask til hjemmeboende borgere blev indgået efter udbud.
  • Aftaler om indkøbsordning, madservice og turkøb bliver indgået efter godkendelsesmodellen.

Der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune følgende ordninger, som borgerne kan visiteres til.

Leverandør-ordninger

Vis alle

Personlig og praktisk hjælp

Opgaven med personlig og praktisk hjem for hjemmeboende borgere var i udbud i vinteren 2016/2017. Kontrakten løber frem til 1. oktober 2025 og kan forlænges yderligere et år.

Indkøbsordning

Hjemmeboende borgere, der ikke selv kan gå ned og købe ind, kan visiteres til Københavns Kommunes indkøbsordning.

For indkøbsordningen anvender Københavns Kommune godkendelsesmodellen, hvor kommunen godkender ansøgeren ud fra de kriterier, som kommunen har stillet op for kvaliteten til indkøbsordningen.

Kriterierne for at blive godkendt som leverandør til indkøbsordning, fremgår af følgende dokumenter i boksen nederst på denne side: 

  • Rammeaftale om indkøbsordning for visiterede borgere i Københavns Kommune
  • Teknisk specifikation for indkøbsordning for visiterede borgere i Københavns Kommune
  • Leverandørens samfundsansvar (CSR)
  • Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Indsatskatalog 2022
  • Forgæves gang (Ordningsleverandører)

Ønsker du som virksomhed at blive leverandør af dagligvarer til hjemmeboende borgere, der er visiteret til ordningen, udfyldes blanketten "Anmodning og vejledning om godkendelse som leverandør af indkøbsordning for visiterede borgere i Københavns Kommune".

Vaskeordning

Hjemmeboende borgere kan visiteres til tøjvask. Ordningen var i udbud i vinteren 2021/2022. Københavns Kommune har indgået en 5-årig rammeaftale, som er gældende frem til og med 31. maj 2027 med mulighed for forlængelse i et år.

Madservice

Hjemmeboende borgere kan få leveret mad via leverandører af madservice. På madområdet anvender Københavns Kommune godkendelsesordningen, hvor kommunen godkender ansøgeren ud fra de kriterier, som kommunen har stillet op omkring kvalitet på maden. 

Kriterierne for at blive godkendt som leverandør til madservice med udbringning, fremgår af følgende dokumenter i boksen nederst på denne side:

  • Kontrakt vedr. madservice med udbringning
  • Kravspecifikation for madservice med udbringning

Ønsker du som virksomhed at blive leverandør af mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til ordningen, udfyldes blanketten "Anmodning og vejledning om godkendelse som leverandør af madservice med udbringning".

Blanketten skal indsendes elektronisk til Afdeling for Frit Valg og Indkøb via kontaktboksen nederst på siden.

Emne for mailen: Anmodning om godkendelse

For yderligere information, kontakt Afdeling for Frit Valg og Indkøb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Turkøb

Københavns Kommune har anvendt Turkøb-ordningen siden 2010. For Turkøb anvendes godkendelsesmodellen.

Ønsker din virksomhed at blive leverandør af Turkøb, kan der rettes henvendelse Afdeling for Frit Valg og Indkøb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Kontakt Afdeling for Frit Valg og Indkøb

Afdeling for Frit Valg og Indkøb

Borups Allé 41

2200 København N