Bevillingsnævnet

Nattelivet er en del af storbylivet, og i København skal vi både kunne bo og leve.

Nattelivet er en del af storbylivet, og i København skal vi både kunne bo og leve. Vi ønsker derfor en konstruktiv dialog imellem restauratører, borgere og øvrige myndigheder. 

København er Danmarks internationale metropol. Et rigt kultur- og fritidsliv spiller en væsentlig rolle i den internationale konkurrence. Byens udvikling betyder, at nattelivet også forandrer sig.

Nattelivet kan medføre gener for borgere, der bor i byen. Det tager vi alvorligt. Københavns Kommune har derfor vedtaget Restaurations- og Nattelivsplan 2017, der bl.a. skal medvirke til at begrænse generne. 

Restaurations- og Nattelivsplan 2017
 

Københavns Kommune ønsker med Restaurations- og Nattelivsplanen og med bevillingsnævnets praksis, at skabe balance imellem et attraktivt natteliv og hensynet til de beboere, som er generet af nattelivet. Indsatsområderne er følgende:

  • Begrænsning af gener fra nattelivet
  • Et trygt og inkluderende natteliv
  • Udvikling af Københavns bydele
  • Service og partnerskaber omkring by- og nattelivet

Du kan læse om bevillingsnævnets arbejde og finde andre nyttige links til højre på denne side.

Kontakt